Archive for the ‘Soorten leningen’ Category

Geld lenen voor een auto

Geld lenen voor een nieuwe auto

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die een lening afsluiten om nieuwe spullen te kunnen kopen. Geld lenen voor een auto is een veel voorkomende reden om dit te doen.

Het heeft toch een bepaalde status als je een auto hebt en het geeft je een gevoel van vrijheid. De aanschaf van een (nieuwe) auto kost vaak veel geld. Dit bedrag heb je niet altijd op je rekening staan. Het is dan een optie om een lening hiervoor af te sluiten.

Veel kredietverstrekkers springen in op de stijgende vraag naar de verschillende soorten leningen voor de aanschaf van een auto. Hiervoor hebben zij ‘speciale’ leningen’. Hieronder volgt daar meer informatie over.

Vormen van autoleningen

In principe zijn alle vormen van leningen in twee basis leningen te onderscheiden, namelijk:

– Doorlopend krediet

– Persoonlijke lening

Hieronder worden deze basis leningen verduidelijkt.

Doorlopend krediet

Met deze vorm van lenen wordt vooraf afgesproken wat het maximaal op te nemen krediet zal zijn. Je bepaalt zelf wanneer je je geld opneemt en daarnaast ook hoeveel geld je opneemt. Een ander voordeel is dat je mag aflossen wanneer je wil. Wel zal iedere bank en kredietverstrekker andere voorwaarden hebben. Hierbij moet je dus wel goed opletten.

Een doorlopend krediet is in tegenstelling tot een persoonlijke lening flexibeler.

Persoonlijke lening

Bij deze vorm van lenen gaat het om een vooraf overeengekomen vast bedrag, rente en looptijd. Deze vorm van lenen geeft wat meer zekerheid, aangezien je van te voren precies weet wat je moet terug betalen en binnen welke termijn.

Een ander voordeel ten opzichte van een doorlopend krediet is dat de rente lager is, omdat men niet zomaar altijd geld kan opnemen. De hoogte van de lening is net als bij een doorlopend krediet afhankelijk van het inkomen en de vaste lasten.

Kredietverstrekkers

Er zijn diverse instanties waarbij men geld kan lenen om de aankoop van een auto te financieren. Deze kredietverstrekkers zijn onder andere:

– Banken

– Kredietverschaffers

– Autodealers

 

Normaal gesproken moet het geen probleem zijn om bij deze instanties een lening af te sluiten. Behalve als je een negatieve BKR registratie hebt. Dit houdt in dat je je in het verleden niet aan bepaalde afspraken hebt gehouden om andere leningen of rekeningen op tijd af te lossen.

Het nadeel van een negatieve BKR registratie is dat kredietverstrekkers je gaan natrekken bij het BKR op een eventuele negatieve registratie. Daarbij kun je grote problemen ondervinden bij het vinden van een kredietverstrekker en het kunnen lenen van geld.

Nadelen geld lenen

Naast het feit dat geld lenen handig kan zijn, zitten er toch ook vaak nadelen te ondervinden. Hieronder volgen er een aantal nadelen van geld lenen:

 

Aantrekkelijkheid

In verschillende advertenties en in reclames op TV wordt de boodschap overgebracht dat lenen gemakkelijk is. Vaak worden daarbij de volgende kreten gebruikt/genoemd:

– De laagste rente die je kunt krijgen

– Een volledige financiering

– Het uitstellen van betaling

 

Op deze manier proberen kredietverstrekkers aan nieuwe klanten te komen. Maar vaak komt er nog veel meer bij kijken en is het dus verstandig om de kleine lettertjes te lezen. Hierin staan vaak afspraken staan die grote consequenties kunnen hebben.

 

Eenvoudigheid

In veel advertenties en in reclames op tv is het lenen van geld slechts een telefoontje plegen of een bezoekje op de website voldoende om het te regelen. Het wordt als gemakkelijk naar de mensen overgebracht.

Soorten geld leningen

Soorten leningen uitkiezen

In sommige situaties zijn geldleningen nou eenmaal nodig. De ene keer is het omdat je een grote uitgave wilt doen, de andere keer is het om van meerdere kleine leningen één grote lening te maken en weer een andere keer is het omdat je financiële ruimte wilt hebben. Er zijn een hoop mensen die een lening afsluiten omdat zij een (nieuwe) auto willen kopen. Wist je dat tachtig procent van alle auto’s die in Nederland rond rijden gefinancierd zijn met een lening? Hieronder vallen ook lease auto’s.

Waarvoor je de lening nodig hebt doet er niet zoveel toe. Wat wel van belang is, zijn de verschillende soorten leningen. Welke soorten leningen zijn voor jou geschikt?

We maken hiervoor een onderscheid tussen de twee meest voorkomende leningen; doorlopend krediet en persoonlijke lening .

Soorten leningen uitgelicht

Allereerst kijken we naar een doorlopend krediet. Een doorlopend krediet betekent dat er een soort bankrekening wordt geopend, waar je geld vanaf kunt halen tot een vastgesteld maximum. Je bent niet verplicht om dit geld op te nemen, maar je hebt te allen tijden toegang tot het geld. Als je eenmaal geld hebt opgenomen, dan dien je dit maandelijks af te lossen. Er zijn verschillende banken en kredietverstrekkers die dit soorten leningen aanbieden.

Vervolgens hebben we een ‘gewone’ lening, een persoonlijke lening. In dit geval krijg je in één keer de beschikking over een bepaald geldbedrag. Dit bedrag wordt op je eigen rekening gestort. Met dit soort leningen kan je niet meer of minder geld opnemen. De lening dien je terug te betalen in een vooraf vastgestelde looptijd.

Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet?

Wanneer je geld wil lenen heb je diverse vormen van leningen die je kunt afsluiten. Een daarvan is het afsluiten van een doorlopend krediet.

Wanneer je een doorlopend krediet afsluit kan je van tevoren vastleggen wat de kredietlimiet zal zijn. Dit limiet is dan het maximaal te lenen bedrag die je te allen tijde mag opnemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om steeds variabele bedragen op te nemen en het aflossen van de schuld mag ook altijd worden gedaan. Deze aflossing mag vervolgens ook weer worden opgenomen, uiteraard weer tot aan het maximale limiet die afgesproken is.

Door deze ‘vrije’ voorwaarden zul je wel de rente goed in de gaten moeten houden aangezien deze per maand zal verschillen. Door deze variabele rente zou men in financiële problemen kunnen komen.

Waarom kiezen voor een doorlopend krediet?

Als je bepaalde wensen hebt, is het afsluiten van een doorlopend krediet erg handig. Wanneer je bijvoorbeeld van te voren niet precies weet hoeveel geld je nodig hebt, is het handig een doorlopend krediet af te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verbouwing van het huis
 • Aanschaf van een nieuwe badkamer of keuken
 • Aanleg van een nieuwe tuin

Er wordt alleen rente betaald over het bedrag dat is opgenomen, aangezien je zelf kan bepalen hoeveel geld je opneemt (tot een bepaald maximum).

Mocht het zo zijn dat het afgesproken limiet niet voldoende blijkt te zijn, kan deze altijd worden open gebroken het limiet worden verhoogd.

Voordelen van een doorlopend krediet

Zoals hierboven al te lezen was, zijn er een aantal voordelen te noemen bij een doorlopend krediet. Hieronder volgen ze:

 • De rente die je moet betalen over het afgenomen bedrag is vaak lager dan bij gewone leningen
 • Je betaald alleen rente over het gedeelte van de lening dat men daadwerkelijk heeft opgenomen
 • Het aflossen van een (gedeelte van de) schuld mag tussendoor altijd plaatsvinden, en dat boetevrij
 • Wanneer je een schuld hebt afgelost mag deze ook altijd weer worden opgenomen, wel tot het maximale limiet

Nadelen van een doorlopend krediet

Naast de voordelen zijn er ook een aantal nadelen te onderscheiden, namelijk:

 • Aangezien de rente variabel is, is het belangrijk dit goed in de gaten te houden. Het laatste wat je wil is in financiële problemen komen
 • Het is lastig van te voren te bepalen wat de precieze looptijd is van het doorlopend krediet. Reden hiervoor is dat je altijd geld mag opnemen, en dit boetevrij
 • Door het geld dat continu beschikbaar is, kan je het geld ook makkelijk uitgeven. Van enthousiaste aankopen kan je later spijt krijgen, maar dan is het geld al weg.

Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?

Als je geld nodig hebt voor goederen met een bepaalde levensduur, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe auto, en je dit geld niet bezit, kan een persoonlijke lening de uitkomst zijn. Vaak wordt voor het vaststellen van de looptijd van de lening gekeken naar de economische levensduur van het bepaalde product.

Een persoonlijke lening heeft  een aantal kenmerken, voordelen en nadelen. Hieronder wordt daarover meer uitgelegd.

De kenmerken van een persoonlijke lening

Je komt pas in aanmerking voor een persoonlijke lening wanneer een persoon tussen de 18 jaar en 72 jaar is. Je moet een vast inkomen hebben dat niet mag bestaan uit een WW-uitkering. Als je aan deze eisen voldoet, kan je tijdens een gesprek met een kredietverstrekker of een bank besluiten om een persoonlijke lening af sluiten.

Wel zijn er een aantal zaken die op dat moment moeten worden besproken. Dat zijn de volgende punten:

 • de hoogte van de lening
 • de looptijd van de lening
 • de rente
 • de maandlast

Doordat bovenstaande punten van te voren worden vastgelegd kan er later niets meer veranderen zoals bijvoorbeeld de hoogte van de rente en de looptijd van de lening.

Het afgesproken bedrag wordt vervolgens op je rekening gezet waarnaar degene die de lening heeft afgesloten een vast maandelijks bedrag (rente en aflossing) betaald.

Voordelen van een persoonlijke lening

Er zitten een aantal voordelen aan een persoonlijke lening:

 • Door vooraf de voorwaarden vast te stellen weet je precies waar je aan toe bent aangezien die punten vaststaan. Denk hierbij aan een vaste rentestand die maandelijks betaald zal moeten worden. Je kunt dus niet in financiele problemen komen.
 • Het geld wordt na aanvraag snel naar je rekening overgemaakt waardoor je het snel tot je beschikking hebt
 • De lening beschikt automatisch over een overlijdensrisicodekking
 • De lening heeft een vooraf vastgestelde looptijd
 • De lening is aan het einde van de looptijd geheel afgelost

Nadelen van een persoonlijke lening

Naast de bovengenoemde voordelen van een persoonlijke lening zijn er ook een aantal nadelen. Dit zijn de volgende:

 • De rente kan in vergelijking met een doorlopend krediet hoger zijn
 • Minder flexibel aangezien je niet zomaar kan aflossen wanneer je dat wil. Wanneer dit wel gebeurt moet je boete-rente betalen.

Particulier lenen

Wat houdt particulier geld lenen in?

Wanneer iemand particulier leent wil dat zeggen dat er geld wordt geleend van een persoon zonder tussenkomst van diverse instanties. Voorbeelden van die instanties zijn:

 • Banken
 • Kredietverstrekkers
 • BKR

Een particuliere lening wordt ook wel onderhandse lening genoemd. Een particuliere lening kan bij familie, buren, vrienden, advertenties, enzovoorts worden afgesloten. De gunstige voorwaarden bij particulier lenen is de voornaamste reden dat mensen op deze manier geld lenen. Als je bij vrienden of familie leent zal de rente altijd veel lager zijn dan bij een bank. In het gunstigste geval betaal je helemaal geen rente.

Om later onenigheid te voorkomen, is het juist bij bekende mensen (zoals vrienden of familie) belangrijk om afspraken toch vast te leggen. Als geldverstrekker heb je dan altijd nog bewijs om op terug te kunnen vallen, mochten er problemen ontstaan.

Kiezen voor particulier lenen?

Er wordt vaak gekozen voor particulier lenen wanneer iemand niet meer bij een financiële instantie terecht kan. Als je bijvoorbeeld een negatieve BKR registratie hebt, kan je bij een financiële instelling vaak niet meer terecht. Een negatieve BKR registratie houdt in dat iemand betalingen van bijvoorbeeld een energierekening, abonnementen en dergelijke niet nakomt. Voor deze mensen is het aanvragen van een lening haast onmogelijk, maar er zijn toch instanties die zich speciaal op deze groep mensen richten. Daarbij wordt goed gekeken of iemand de lening ook kan terug betalen.

Wanneer je particulier leent maakt het dus niet uit of iemand een negatieve BKR registratie heeft aangezien financiële instanties hier niet bij betrokken zijn. Wel moet er goed nagetrokken worden of de desbetreffende persoon de lening wel terug kan betalen of zich nog verder in de schulden werkt. Dit laatste is natuurlijk niet de bedoeling.

Opstellen particulier-lenen-contract

Om toch de zekerheid te hebben omtrent het geld lenen en uit laten lenen, is het zeer verstandig om een contract op te stellen. In dit contract staan alle afspraken die men heeft gemaakt. In principe is dit altijd verstandig, van wie men ook geld leent en aan wie men geld leent. Wanneer dit nu het eigen kind is of een verre familielid. Het lijkt soms overdreven, maar je weet nooit in welke situatie je in de toekomst terecht komt!

In een contract kunnen de volgende afspraken komen te staan:

 1. Het afgesproken te lenen bedrag
 2. De eventuele rente die men over het bedrag moet betalen
 3. In hoeveel termijnen het geleende bedrag weer terug moet worden betaald
 4. Voor welke datum het gehele bedrag terug betaald moet zijn
 5. Wat/Of de consequenties zijn wanneer het bedrag niet voor een van te voren afgesproken datum terug betaald is
 6. Voor welke personen deze afspraken gelden, inclusief handtekening en datum

Om er zeker van te zijn dat alle belangrijke zaken zijn vermeld in een contract, is het vaak verstandig om dit uit te laten voeren door een notaris. Zo weet men zeker dat hierover later geen misverstanden meer over kunnen bestaan.

Voordelen particulier lenen

Het particulier lenen heeft een aantal voordelen:

 1. Een voordeel dat al eerder genoemd is, is dat mensen met een negatieve BKR registratie op deze manier ook geld kunnen lenen.
 2. Een ander eerder genoemd voordeel is dat beide partijen gezamenlijk de regels voor het lenen kunnen opstellen. Wat natuurlijk zeer gunstig kan zijn voor degene die leent door bijvoorbeeld geen of weinig rente te vragen.
 3. Voor degene die geld leent kan het enorme steun zijn. Het geld kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in een lang gekoesterde droom, zoals een eigen winkel, de aankoop van een huis enzovoorts.

Nadelen van particulier lenen

Naast de voordelen van particulier lenen zijn er toch ook een aantal nadelen te noemen:

 1. Een eerder genoemd nadeel is dat wanneer men bij bekenden een bedrag gaat lenen, kan dit in sommige gevallen tot onenigheden uitlopen. Dit juist omdat men geld leent bij bekenden. Soms kan het zover komen dat het contact geheel verbroken wordt door afspraken die niet worden nagekomen.
 2. Men kan, in tegenstelling tot geld lenen bij de bank, hogere rentes betalen bij bekenden.

Betrouwbaar krediet afsluiten

Ben je van plan om geld te lenen? Dan heb je waarschijnlijk ook al nagedacht over hoeveel geld je wilt lenen en voor hoe lang. Maar heb je ook al enig idee bij welke kredietverstrekker je een lening wilt gaan afsluiten? Uiteraard wil je een betrouwbaar krediet afsluiten. Hieronder volgen enkele tips waar je op dient te letten bij het afsluiten van een lening.

Hoe kun je een betrouwbaar krediet afsluiten?

Bij het afsluiten van een krediet is het heel belangrijk dat je van te voren eerst goed wordt geïnformeerd. Je kunt je laten informeren bij bijvoorbeeld:

 • kredietverstrekkers
 • banken

Let er dan ook vooral op dat deze geldverstrekkers erkend zijn en dat zij het geld verstrekken volgens de regels.

Betrouwbare uitstraling voor betrouwbaar krediet?

Vaak kun je alvorens een keuze te maken vast op websites kijken of de kredietverstrekkers een betrouwbare uitstraling hebben.

Vaak zijn er ook forums te vinden waarop mensen hun meningen over de service van deze kredietverstrekker geven. Maar een betrouwbaar uitziende website of forum wil nog niet altijd de garantie geven dat geldverstrekkers je een betrouwbaar krediet laten afsluiten.

Betrouwbaar bij persoonlijk gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek kan je toch meer te weten komen of het krediet en alles eromheen goed geregeld is. En vragen of ze ergens zijn aangesloten met betrekking tot het afgeven van een veilige en betrouwbare lening mag natuurlijk altijd.

Laat ze dit dan ook bewijzen, want alleen op die manier kan je een betrouwbaar krediet afsluiten.

WOZ krediet

Wat houdt een WOZ krediet in?

De afkorting WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken. Een WOZ krediet zit tussen een hypotheek en een aflossingsvrij krediet in.

Je kunt pas een WOZ krediet afsluiten als je een woning gekocht hebt. De eigenaren krijgen een bepaald kredietlimiet die wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Hiervoor wordt vaak de volgende regel aangehouden om de hoogte van het krediet vast te stellen:

 • 150% van de WOZ-waarde min het bedrag van de hypotheek.

Dit WOZ krediet hoeft niet speciaal voor de woning te worden gebruikt, maar kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden aangezien het geen hypotheek is. Om deze reden is een bezoek aan de notaris en het laten opstellen van een taxatierapport overbodig.

Voordelen van een WOZ krediet

Een WOZ krediet heeft over het algemeen dezelfde voordelen als een gewoon doorlopend krediet. Hieronder volgen een aantal van deze voordelen:

 1. Je hoeft nooit het gehele bedrag dat vooraf is afgesproken, het zogenaamde krediet limiet, in een keer op te nemen. Dit is met name handig als je vooraf niet precies weet wat je aan kapitaal nodig denkt te hebben
 2. Je bepaalt zelf wanneer je een bepaald bedrag opneemt
 3. Je hoeft alleen (variabele) rente te betalen over het bedrag dat je hebt opgenomen.
 4. De rente is af te lossen tijdens de gehele looptijd van het krediet. Het voordeel is dat je hiernaast ook kosten vrij een gedeelte van de lening kan aflossen, mocht je dat willen. Dit bedrag mag je ook weer opnemen, tot het maximale kredietlimiet.

Nadeel van een WOZ krediet

Er zitten ook een groot nadeel aan het afsluiten van een WOZ krediet:

 1. Aangezien de rente over het opgenomen bedrag variabel is, weet je van te voren niet hoeveel de rente zal zijn. Het is uiteraard handig om van te voren hiervan een kostenplaatje te hebben zodat je hiermee rekening kan houden.

Verschil tussen doorlopend krediet en WOZ krediet

Er is een verschil tussen een gewoon doorlopend krediet en een WOZ krediet te onderscheiden.

Het verschil met een gewoon doorlopend krediet is dat de rente bij een WOZ krediet vaak lager ligt. Deze vaak hogere rente wordt gegeven aangezien er ook al een hypotheek voor de woning afgesloten is en dus het risico daalt.

Hoogte van de rente WOZ krediet

Zoals al eerder besproken is de rente die men moet betalen over het opgenomen bedrag variabel. De hoogte is afhankelijk van bepaalde zaken die zich op dat moment afspelen, te weten:

 1. De marktrente, oftewel de inkoopprijs voor degene die het krediet verstrekt. Hoe hoger de inkoopprijs, des te hoger de rente die men moet betalen over het opgenomen bedrag
 2. Het afsluiten van bepaalde verzekering die zijn opgenomen in het WOZ krediet. Afhankelijk van het type en het aantal verzekeringen betaalt men natuurlijk ook meer rente
 3. De hoogte van het afgesloten krediet

Het afsluiten van een WOZ krediet

Wanneer je besluit een WOZ krediet af te sluiten is het verstandig om van te voren goed uit te zoeken bij welke maatschappij dit het voordeligst is.

Op diverse internetsites staat hierover informatie, maar ook over de rentestanden die men kan verwachten bij verschillende bedragen. Het is verstandig om deze rentestanden als richtlijn te gebruiken.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de kredietverstrekker een groot risico loopt. De achtergestelde lening wordt alleen maar aan bedrijven geboden door banken en bepaalde investeringsmaatschappijen.

De achtergestelde lening wordt alleen aangeboden door banken of investeerders wanneer zij veel vertrouwen hebben in een bedrijf. Want mocht het bedrijf dat geld heeft geleend failliet gaan, dan krijgt de schuldenaar zijn geld pas wanneer alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen. Dit betekent dus simpel gezegd dat jij als kredietverstrekker achteraan in de rangorde komt te staan. Als alle partijen het geld hebben ontvangen, dan komen de aanwezige aandeelhouders pas aan de beurt.

Bij deze vorm van lenen is de rente ook altijd erg hoog. Zoals al eerder is beschreven, zijn de risico’s voor een kredietverstrekker erg hoog. Het komt ook wel eens voor dat men er voor kiest om de rente te laten afhangen van de winst die het bedrijf heeft behaald. Hier komt het er eigenlijk op neer dat de kredietverstrekker een aandeel heeft in het bedrijf, om het zo maar even te noemen.

Deze vorm van lenen wordt vaak toegepast als er een bedrijf wordt overgenomen. Als de partij die een bedrijf gaat overnemen niet over genoeg eigen vermogen beschikt, dan is er de mogelijkheid dat de huidige eigenaar nadat zijn bedrijf is overgenomen geld laat zitten in het bedrijf in ruil voor aandelen of een bepaald soort zeggenschap. Een bank kan dit beoordelen als eigen vermogen. Hierdoor zal een bank eerder een lening verstrekken. Als een bedrijf moeilijk te verkopen is dan zal de huidige eigenaar bereid moeten zijn om mee te werken aan deze constructie. Het is niet echt een ideale situatie voor de huidige eigenaar, maar anders wordt het toch een stuk moeilijker om een geschikte koper te vinden.

Minilening

Bij de Soorten leningen categorie kun je zien dat er heel veel soorten leningen bestaan. De meeste leningen worden gebruikt voor grote geld bedragen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat je wat geld te kort komt, maar dat je aan een bedrag van 9000 euro weer veel te veel hebt. Natuurlijk moet er over dit bedrag wel rente worden betaald. En omdat je eigenlijk veel minder geld nodig hebt, betaal je dus te veel rente aan deze manier van lenen. Want in verhouding heb je in principe helemaal niet zo veel nodig.

Om dit probleem op te lossen is de minilening in het leven geroepen. Bij deze vorm van lenen gaat het om relatief kleine bedragen. Bijvoorbeeld 750 euro. Een dergelijk bedrag kan je onverwachts nodig hebben, omdat je wasmachine het plotseling heeft begeven bijvoorbeeld en de rekening snel betaalt moet worden.

Omdat het om relatief kleine bedragen gaat, is het de bedoeling dat je het geleende geld (inclusief rente) de volgende maand terugbetaald.

Er zijn meerdere minilening aanbieders. Bij elke aanbieder kunnen de rentepercentages en voorwaarden verschillen. Voor de aanbieder van de minilening en de persoon die het geld leent is dit een aantrekkelijke vorm van lenen. Bij de minilening is maar weinig administratief werk nodig namelijk.

Als je een BKR registratie hebt kun je normaal gesproken geen geld lenen bij financiële instanties. Een minilening daarentegen kun je vaak wel gewoon afsluiten, ook al heb je een BKR notering. Dit komt omdat er meestal geen toetsing wordt gedaan bij het BKR. Veel banken en kredietverstrekkers vinden dit namelijk te veel gedoe, omdat het bij een minilening toch ‘maar’ om relatief kleine bedragen gaat.

Geen rente bij een minilening

Sinds een tijdje gelden er nieuwe regels omtrent het verstrekken van minileningen. Er mag bijvoorbeeld geen rente meer worden gevraagd als je op deze manier geld leent. Er zijn nu veel bedrijven die hun manier van werken hebben aangepast. Zij verstrekken nu dit soort leningen zonder rente, zodat ze toch gewoon voldoen aan de vernieuwde wetgeving. Uiteraard zit er wel een addertje onder het gras, want deze bedrijven moeten natuurlijk wel hun geld verdienen. Als je 1 dag te laat bent met terugbetalen, dan worden er opeens hele hogen kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht voor administratieve zaken. Desondanks is de minilening nog steeds een interessante manier van geld. Je moet er echter wel voor zorgen dat je de lening op tijd terugbetaald, want anders krijg je te maken met allerlei extra kosten.

Wat is een hypotheek?

In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag: wat is een hypotheek en welke soorten hypotheken zijn er? Een hypotheek is een vorm van geld lenen met als doel het financieren van onroerend goed. Huizen, woonboten en garageboxen die geregistreerd zijn bij het Kadaster vallen onder onroerend goed.

Normaal gesproken is een hypotheek de grootste lening die je zal afsluiten in je leven.

Bij een hypotheek is een grote som geld gemoeid. Het is daarom erg belangrijk om hier van te voren goed over na te denken. Bij een hypotheek is de looptijd ook altijd een stuk langer dan bij een gewone lening. De looptijd bij een hypotheek kan soms wel 25-30 jaar zijn. Bij het beoordelen van een hypotheek wordt er gelet op een aantal punten. Hierbij kun je denken aan zaken als de executiewaarde van het onderpand. Deze executiewaarde is de prijs die in ieder geval kan worden verkregen, mocht het voorval zich voordoen dat het huis plotseling verkocht moet worden. Tevens speelt ook het geld dat je verdiend een rol van betekenis. Als je geld wil lenen voor een huis dan kun je normaal gesproken maximaal 4,5 keer je jaarsalaris lenen.

Soorten hypotheken

Er zijn diverse soorten hypotheken. Je hebt de mogelijkheid om veel of weinig geld af te lossen of je kiest ervoor om je hypotheek te combineren met een spaarproduct.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek worden de maandlasten steeds een stukje lager. Vanwege het feit dat er gedurende de looptijd steeds meer wordt afgelost kunnen de lasten steeds minder worden. Daarom is dit een hele veilige vorm van hypotheek. Er zit wel een nadeel aan deze vorm. Er kan namelijk weinig voordeel worden behaald uit de fiscale aftrek.

Annuïteiten hypotheek

De annuïteiten hypotheek is het tegenovergestelde van de lineaire hypotheek. Bij een lineaire hypotheek worden de maandlasten telkens een stukje lager, maar bij de annuïteiten hypotheek worden deze maandlasten steeds hoger. De bruto lasten blijven wel gelijk. Het voordeel hiervan is dat je aan het einde van de rit geen schuld meer hebt. Het nadeel is dat je vrijwel geen rendement ontvangt over de hypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek los je eigenlijk niks af. Je betaalt alleen rente en na de looptijd is je schuld nog steeds hetzelfde. Tegenwoordig wordt een aflossingsvrije hypotheek niet meer verstrekt, omdat de risico’s voor zowel de particulier als bank te groot waren. Particulieren kunnen in de problemen komen bij het verkopen van een huis. Er kan namelijk een forse restschuld ontstaan.

Levenshypotheek

Een levenshypotheek is de meest ingewikkelde vorm van hypotheek. Het komt er op neer dat de hypotheek gecombineerd wordt met een levensverzekering. Mocht je plotseling komen te overlijden dan blijft er geen schuld meer over voor je levenspartner of andere nabestaanden. De levenshypotheek is wel een dure hypotheek. Ook zitten er een aantal risico’s aan verbonden. Als je van plan bent om een levenshypotheek af te sluiten, dan is het raadzaam om van te voren extra advies in te winnen bij een adviseur.

Beleggingshypotheek

De naam zegt het eigenlijk al. Bij deze vorm van hypotheek wordt een deel van het geld belegt in een bepaald fonds. Je loopt hierbij wel een klein risico wanneer het fout mocht gaan op de beurs. Bij een positieve beursgang daarentegen, heb je er profijt van. Je hypotheek zal dan namelijk een stuk goedkoper uitvallen. Bij een beleggingshypotheek heb je het recht op volledig fiscale renteaftrek.

Andere hypotheekvormen

Er zijn nog een aantal andere vormen van hypotheek. Zo heb je de hybride hypotheek, de effectenhypotheek en de spaarhypotheek. Deze vormen worden gecombineerd tot een interessant pakket.

Hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten is niet iets wat je dagelijks doet. Het is belangrijk om van te voren goed na te denken over een aantal zaken. Bijvoorbeeld of je de maandlasten wel op kunt brengen en of je hierdoor niet in de financiële problemen komt. En is dit huis wel echt het huis wat je altijd al hebt willen hebben?

Het is verstandig om offertes aan te vragen bij meerdere banken als je een hypotheek gaat afsluiten. Op deze manier kun je alles rustig met elkaar vergelijken en vervolgens je keuze maken. Het afsluiten van een hypotheek lening is ook een optie.

De gemeentelijke kredietbank is een mooi initiatief voor het lenen van geld.

Wat is een spaarkrediet?

Veel mensen vraag zich af: wat is een spaarkrediet? In dit artikel wordt uitgelegd wat het spaarkrediet precies inhoudt. Een spaarkrediet is een lening die voor verschillende zaken gebruikt kan worden. Je komt met de bank een bepaald bedrag overeen. Dit bedrag kun je gebruiken wanneer jij dit wil.

Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld 15.000 euro nodig hebt. Dit geld kun je nodig hebben om bijvoorbeeld je huis te verbouwen (dit is zeer interessant belasting technisch gezien). Het geld zou je ook kunnen gebruiken voor een wereldreis, een nieuwe auto of als een reserve in financieel slechtere tijden.

Het spaarkrediet lijkt een beetje op het doorlopend krediet, er zijn echter een aantal verschillen:

 • Als het geld wordt besteed aan de woning dan is het aftrekbaar van de belasting.
 • In de tussentijd los je geen geld af. Er wordt alleen rente betaald over het opgenomen bedrag.
 • Overlijdensrisicoverzekering is inbegrepen

Er wordt gebruik gemaakt van een spaarplan om het spaarkrediet na de looptijd af te kunnen lossen. Er wordt dan maandelijks een bepaald bedrag van je rekening afgeschreven. Dit is in de vorm van een levensverzekering.

Voordelen spaarkrediet:
Je hebt lage maandlasten. Je betaalt alleen de rente en spaart voor de aflossing in de vorm van een levensverzekering. Dit is een aantrekkelijke vorm van lenen door de fiscale mogelijkheden tot aftrek.

Nadelen spaarkrediet
Je zit aan hogere kosten vast doordat er gebruik wordt gemaakt van een extra verzekering. Het is verstandig om alleen als je de lening gebruikt voor fiscaal aantrekkelijke zaken, het in de vorm van een spaarkrediet te doen.

Kosten en aflossing

Kosten rentekrediet
De rente wordt bij een rentekrediet niet vastgezet. Je profiteert of hebt dus last van rentestijgingen en rentedalingen. Je ontvangt jaarlijks een overzicht van de betaalde rente.

Aflossing rentekrediet
Je betaalt een bepaald aantal maanden geen aflossing. Dit kun je zelf vaststellen. Na deze periode start je met aflossen.

Wat zijn de mogelijkheden om geld te lenen als student zijnde?

Een hoop studenten in Nederland hebben moeite om rond te komen van hun studiefinanciering. Daarom besluiten zij vaak om een lening af te sluiten. Het is natuurlijk mogelijk om een lening af te sluiten bij een bank, maar het is voordeliger als zij er voor kiezen om een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) af te sluiten. De rente bij DUO is namelijk een stuk lager dan bij een bank bijvoorbeeld.

Bij DUO heb je de mogelijkheid om geld te lenen als student zijnde. Dit tegen een rentepercentage van 1,39% (2012). Via Mijn Duo kan je als je een student bent online een lening afsluiten. Het is echter wel belangrijk om op tijd de lening aan te vragen. Als je bijvoorbeeld voor de maand december extra geld wilt lenen, dan moet je dat vóór 1 december melden aan DUO. Het hangt van een aantal factoren af hoeveel geld je kunt lenen. Er wordt onder andere gekeken wat voor opleiding je volgt en of je thuis of uitwonend bent. Op de site van DUO kun je berekenen hoeveel extra geld je maximaal kunt lenen.

Als je klaar bent met je studie, hoef je niet meteen te beginnen met het aflossen van je lening. De aflossingsperiode start op 1 januari volgend op de einddatum van je opleiding of het einde recht op studiefinanciering. De eerste twee jaar heb je een aanloopfase van twee jaar. Dit houdt in dat je wel mag beginnen met terug betalen, maar dat het nog niet per se hoeft. Dit klinkt mooi, maar in deze aanloopfase wordt er wel rente berekend. Hierdoor groeit je schuld dus. Als de aanloopfase verstreken is moet je wel gaan starten met het aflossen van je lening. Tijdens de aflosperiode (15 jaar) moet je ook rente betalen over je lening. Je hebt wel de mogelijkheid om eerder te beginnen met het terugbetalen van de schuld. Of om meer terug te betalen tijdens de aflosperiode dan dat je verplicht bent.

Collegekrediet 
Sinds september 2007 is er een lening in het leven geroepen om je collegegeld mee te betalen. Dit is het Collegekrediet. Afhankelijk van het collegegeld dat je moet betalen wordt er bepaalt hoe hoog het Collegekrediet is. Je hebt de mogelijkheid om iedere maand een twaalfde deel van het collegegeld bij te lenen. Als je meer betaalt dan het wettelijke collegegeld, dan heb je de mogelijkheid om extra geld te bij te lenen.

Leenrisico afdekken middels een verzekering

Bij het afsluiten van een geld lening kunnen er altijd betalingsproblemen ontstaan. Het is echter nog vervelender wanneer je geld moet aflossen als je te maken krijgt met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Of wanneer een kredietnemer plotseling komt te overlijden. In geval van overlijden moeten de nabestaanden wel in staat zijn om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen. Er zijn mogelijkheden om dit soort risico’s af te dekken door middel van het afsluiten van verschillende verzekeringen. Hieronder vindt je een aantal punten die je in overweging moet nemen om een aantal risico’s af te dekken:

Leenrisico afdekken middels een verzekering
Hieronder zijn de meest voorkomende risico’s opgesomd die zijn af te dekken middels een verzekering:

Onvrijwillige werkloosheid
In geval van onvrijwillige werkloosheid kan middels een verzekering een periodieke uitkering worden ontvangen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot het huidige arbeidscontract en het arbeidsverleden. Er is ook een eigen risico termijn. Binnen deze termijn ontvang je geen uitkering. Je hebt de keuze om de premie periodiek of eenmalig via een koopsom af te lossen.

Arbeidsongeschiktheid
In geval van arbeidsongeschiktheid zal middels de verzekering een bedrag worden uitgekeerd die in verhouding staat tot het arbeidsongeschiktheidspercentage. Indien de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden, zal uit hoofde van de verzekering een bedrag worden uitbetaald naar gelang het arbeidsongeschiktheidspercentage. Er zit wel een nadeel hieraan. Dit soort verzekeringen keren niet altijd even makkelijk het geld uit. Het is daarom van belang om vooraf goed de kleine lettertjes te bestuderen. Ook hier dient er rekening te worden gehouden met de eigen risico termijn. Net zoals bij onvrijwillige werkloosheid kan de premie periodiek of eenmalig via een koopsom worden afgelost.

Overlijden
In geval van voortijdig overlijden zal de restschuld worden ingelost. Dit wil zeggen dat nabestaanden van de overleden persoon geen schuld zullen erven. Voor deze verzekering wordt de premie betaalt via een kleine opslag in de rente of door middel van een losse verzekering.

Verplicht of vrijwillig
Er zijn kredietverstrekkers die kredietnemers verplichten om een verzekering af te sluiten voor het afdekken van enkele risico’s. Op deze manier lopen kredietverstrekkers zelf ook minder risico. De kredietnemer is wel altijd vrij in zijn keuze bij wie hij een verzekering afsluit. Dit betekent dus dat de kredietnemer niet verplicht is om een verzekering af te sluiten bij de kredietverstrekker zelf. Dit wordt ook wel de verboden ‘koppelverkoop’ genoemd.

Mocht het zo zijn dat er geen verplichting is om bepaalde risico’s af te dekken, dan kan het alsnog handig zijn om de risico’s te analyseren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er verzekeringen bestaan (via het werk of de hypotheek) die voldoende dekking bieden om risico’s af te dekken. Hou hierbij wel rekening met: hoe groter het krediet, hoe groter het risico.

Premie periodiek of in één keer
Je hebt de mogelijkheid om de premie voor de dekking periodiek af te lossen of in één keer. Beide opties hebben voor- en nadelen:

Eenmalige betaling
De premie in één keer af te lossen is goedkoper dan periodiek aflossen. Daar het benodigde geld niet altijd beschikbaar is (waarom anders het krediet), wordt een verhoging van het krediet verlangd. Echter is het de vraag of bij voortijdige arbeidsongeschiktheid of overlijden de teveel betaalde premie wordt teruggegeven. Tevens kan moeilijk voortijdig worden gestopt met de dekking, als blijkt dat deze overbodig is geworden. In beide gevallen is dan teveel premie betaald.

Periodieke betaling
De periodieke aflossing is opgeteld duurder dan de eenmalige aflossing. Echter, zal bij voortijdig overlijden of bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer betaalt hoeven te worden. Tevens kan bepaald worden of in de toekomst een dergelijke risico nog afgedekt dient te worden en kan gestopt worden met de dekking. Er is dan nooit teveel premie betaald.

Bij het afsluiten van een dergelijk product dienen vooraf altijd de voorwaarden en de financiële bijsluiter gelezen te worden.

Informatie over de Creditcard

Een credit card, creditcard of krediet kaart. Het wordt op allerlei manieren geschreven, maar het betekent allemaal hetzelfde. De creditcard is een veelvoorkomend betaalmiddel, maar kan beter worden beschouwd als een manier van geld lenen.

De creditcard is anders dan een gewone bankpas. Bij een bankpas wordt het geld direct van je rekening afgeschreven, maar bij een creditcard gebeurt dit meestal aan het eind van de maand. Normaal gesproken betaal je over deze periode geen rente. Rente ga je pas betalen op het moment dat je er voor kiest om later of in termijnen te betalen. Op dat moment ben je rente verschuldigd aan de creditcardmaatschappij. Deze rente kan soms oplopen tot 16 procent. In dat geval zou het afsluiten, van bijvoorbeeld een doorlopend krediet, vele malen goedkoper zijn.

Een creditcard wordt voornamelijk gebruikt om te betalen in winkels, restaurants of om aankopen te doen op internet. Ook nemen de meeste mensen een creditcard mee als zij op vakantie gaan. Tegenwoordig kan je in vrijwel alle landen betalen met een creditcard. Dit is natuurlijk erg handig.

De voor- en nadelen van een creditcard staan hieronder opgesomd:

Voordelen:

– Zowel betaalmiddel als krediet faciliteit.
– Brede wereldwijde acceptatie in zowel winkels, restaurants als op het internet.
– Het bedrag wordt maandelijks achteraf afgeschreven.
– Gebruikers gemak.

Nadelen:

– Bij betalen in termijnen betaal je een hoog rentetarief.
– Doordat het zo gemakkelijk is om te betalen met je creditcard heb je af en toe niet door hoeveel geld je al hebt uitgegeven.
– Je kunt vast een voorschot nemen op een betaling die je later krijgt.

Creditcard aanvragen

Steeds meer mensen hebben tegenwoordig een creditcard. Een creditcard is een betaalmiddel, maar als je een creditcard aanschaft neem je ook een krediet faciliteit. Er wordt namelijk eerst betaalt met de kaart en op een later moment in een keer of periodiek van je bankrekening afgeschreven.

Het is niet voor iedereen mogelijk om een creditcard aan te vragen. Creditcardmaatschappijen willen namelijk de zekerheid hebben dat de afnemer van een creditcard iedere maand een bepaald bedrag op zijn of haar bankrekening gestort krijgt. Dit is meestal in de vorm van salaris. Per bank verschilt het wat de minimum eisen zijn voor het bedrag dat maandelijks gestort wordt op de bankrekening.

Een creditcard aanschaffen is niet gratis. Ieder jaar moet er lidmaatschapskosten worden betaalt. Voor een creditcard met een bestedingsruimte tussen de 1000 en 3000 euro per maand moet je rekenen op lidmaatschapskosten variërend tussen de 20 en 45 euro.

1000 euro lenen is tegenwoordig zeer normaal. Het komt veel voor dat er al leningen voor kleine bedragen worden toegekend.

In het geval dat de creditcard een veel hogere bestedingsruimte heeft (tot 12.500 euro) dan betaal je jaarlijks tussen de 55 en 100 euro aan lidmaatschapskosten. Voor studenten ligt het weer iets anders. Voor studenten zijn er namelijk speciale creditcards met aangepaste ruimte en bijdrage.

Behalve de jaarlijkse kosten, loopt de rente ook sterk uiteen.  Zo hoef je bijvoorbeeld in de meeste gevallen geen rente te betalen als je het geld binnen een maand aflost. Echter, als je in termijnen betaalt kan de rente oplopen tot 16 procent.

Wat zijn de andere mogelijkheden?

Voordat je besluit om een creditcard aan te schaffen dien je een goede vergelijking te maken. De kosten, de bestedingsruimte en de extra service- faciliteiten dienen in een goede verhouding aan je wensen te voldoen.

Je kunt er ook voor kiezen om producten te leasen in plaats van te kopen. Je betaalt dan een bepaald bedrag per week of per maand. Aan leasen zit ook een nadeel. Je zult namelijk nooit eigenaar worden van het product.

Als je wel eigenaar wilt worden van een product, dan is kopen op afbetaling een mogelijkheid. Bij deze vorm betaal je in afgesproken termijnen het product af.

Creditcard tips

 1. Als je een creditcard hebt probeer dan de discipline op te brengen om het uitgegeven bedrag alvast over te boeken naar je creditcard rekening zodat het geld er ook is als het afgeschreven wordt.
 2. Controleer altijd of u uw eigen creditcard terugkrijgt na een transactie.
 3. Als je een creditcard neemt bedenk dan goed wat je maandelijkse bestedingsruimte is.
 4. Betaal met een creditcard niet in termijnen, je betaalt dan heel veel rente.
 5. Als je op reis gaat is het altijd makkelijk om een creditcard bij te hebben, de krediet kaarten worden wereldwijd geaccepteerd.

Lenen via een postorderbedrijf

Het is vrij simpel, iets leuks bestellen bij een postorderbedrijf. Het is geen probleem om in maandelijkse termijnen het bedrag af te lossen. Het bedrag wat je maandelijks betaalt stelt ook niets voor. Natuurlijk zit hier een addertje onder het gras. De rentepercentages zijn namelijk erg hoog.

Normaal gesproken is het zo dat postorderbedrijven vrijwel altijd de wettelijk vastgestelde maximale rente in rekening brengen.  De wettelijke rente bedraagt op dit moment 3 procent. Postorderbedrijven doen hier nog een flink schepje boven op. Zij rekenen nog eens 12 procent extra wat dus neerkomt op een totaal van 15 procent rente.

Het komt er dus in principe op neer dat het betalen in termijnen bij een postorderbedrijf gewoon een lening is. De lening wordt namelijk ook geregistreerd bij het BKR en eventuele betalingsachterstanden worden ook gemeld.

Het is daarom raadzaam om voor jezelf na te gaan wat je voor hetzelfde leenbedrag aan rente zou betalen bij een reguliere kredietverstrekker. Logischerwijs ben je bij een reguliere kredietverstrekker een stuk goedkoper uit. Lenen via een postorderbedrijf wordt daarom ook afgeraden.

Bij een postorderbedrijf is het natuurlijk wel makkelijk dat je relatief kleine geldbedragen in termijnen kunt aflossen. Het wordt echter wel aanbevolen om jezelf de vraag te stellen: moet ik deze aankoop wel doen als ik niet in staat ben om een dergelijk klein bedrag in een keer te betalen? Dit is eigenlijk altijd een vraag die je aan jezelf zou moeten stellen bij het afsluiten van een lening. Is de aankoop zo noodzakelijk dat ik ervoor wil lenen of kan ik er beter voor sparen?