Archive for the ‘Rente bij lenen’ Category

Wat is rente?

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag: wat is rente en waarom moet er rente betaalt worden?

Waarom moet je rente over een lening betalen?

Wanneer iemand geld gaat lenen, zal over het geleende bedrag meestal rente moeten worden betaald. Waarom dit zo is, wordt hieronder uitgelegd.

Wat is rente?

Rente is een bepaald bedrag dat je moet betalen als je geld leent van een financiële instantie. Deze financiële instantie moet natuurlijk wel geld verdienen aan het uitlenen van geld.

Rente is opgebouwd in drie punten, te weten:

 1. Premie voor risico, dit is voor het geval dat iemand de lening niet meer kan terug betalen
 2. Vergoeding voor inflatie, dit is om waarde vermindering van geld op te vangen
 3. Aangeboden dienst, dit is om de administratieve kosten te dekken die komen kijken bij het afsluiten van een lening

Het wordt ook wel effectieve rentepercentage genoemd als alle 3 de bovenstaande punten zijn inbegrepen.

Hoeveel rente moet je betalen?

De hoogte hangt meestal af van de actuele rentestand en de hoogte van de lening. Jijzelf kan ook rente ontvangen. Dit ontvang je wanneer je een spaarrekening hebt bij een bank met hierop spaargeld. Dit geld gebruikt de bank onder andere weer om leningen af te geven, maar dit kan natuurlijk niet zonder (spaar)geld. Daarom ontvang je als consument zogeheten spaarrente of creditrente.

Rente moet vaak betaald worden door vooraf afgesproken tijdstippen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Per maand
 • Per kwartaal
 • Per half jaar
 • Per jaar
 • Of anders, belangrijk is dat dit goed wordt vastgelegd

Alle banken en andere kredietverstrekkers werken met verschillende rentes. Hierom is het belangrijk dit van te voren goed uit te zoeken zodat je niet het maximale hoeft te betalen.

Wetgeving van rente

Vroeger waren er veel kredietverstrekkers die niet eerlijk omgingen met het afgeven van rente. Daarom is er een speciale wetgeving opgesteld om dit tegen te gaan. Naast eerder opgestelde wetten is de meest recente wetgeving het WCK. Deze afkorting staat voor Wet op het Consumenten Krediet. In deze wet is een maximale af te geven rente vastgesteld dat 17% bovenop de eerder vastgestelde wettelijke rente ligt.

Alles over de rente van een lening

Rente lening

Je wilt geld lenen? Maar je wilt hier natuurlijk ondertussen niet te veel rente over betalen. Is dit wel mogelijk? En waar vind je dan een goede lening met een lage rente?

De rente van een lening is van meerdere factoren afhankelijk. Het is dus lastig om te zeggen waar je het beste een goedkope lening af kunt sluiten.

Je moet niet alleen maar kijken naar de verschillende banken en kredietverstrekkers waar je een lening af kunt sluiten. Ook andere factoren, zoals de hoogte van de lening en de duur van de afbetaling zijn van invloed op het percentage van de rente die bij je lening komt kijken.

Hoogte van het percentage van de lening: Factoren waar je geen invloed op hebt

De hoogte van de rente is afhankelijk van meerdere factoren. Veel factoren heb je zelf niet in de hand. Neem nou de economische crisis. De crisis heeft tot gevolg dat het afsluiten van een lening een stuk lastiger wordt. Het heeft verder ook tot gevolg dat de percentages van de rentes hierdoor zijn gestegen, onder andere om het afsluiten van een lening te ontmoedigen.

Kies een goede lening

Gelukkig valt er ook nog genoeg te kiezen als het aankomt op het zo laag mogelijk houden van de rente over je lening. Denk maar aan de volgende punten:

 • De hoogte van de lening
 • De termijn waarin je gaat afbetalen
 • Waar / Bij wie je de lening afsluit
 • Persoonlijke of doorlopend krediet lening
 • Vaste rente of variabele rente

Kiezen uit vaste of variabele rente

Bij het afsluiten van een lening kun je bijna altijd kiezen uit een variabele rente of een vaste rente. Zeker als het om langlopende verplichtingen gaat. Een variabele rente is meestal wat lager dan een vaste rente. Een variabele rente heeft echter wel een nadeel, namelijk dat de rente na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld na 3 jaar kan wijzigen. Dit kan dus tot gevolg hebben dat je rente dan stijgt van bijvoorbeeld 9% naar 11%. Dit blijft dus altijd enigszins neerkomen op het inschatten van hoe de rentes de komende jaren zullen lopen.

Op zoek naar lening met lage rente

Ben jij ook op zoek naar een lening met een lage rente? Maar kun je maar geen lening vinden waar je geld kunt lenen voor een lage rente? Lees dan de onderstaande handige tips. Misschien dat je op deze manier toch een paar leningen weet te vinden waar de rente een stuk goedkoper is, dan bij een gemiddelde geldverstrekker. Hoe lager de rente is, hoe minder geld je uiteindelijk hoeft te betalen voor de lening. Want de rente is eigenlijk niks minder dan het bedrag wat je moet betalen om de lening te kunnen kopen.

Op zoek naar een lage rente

De hoeveelheid rente die je moet betalen is van meerdere factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de bank of kredietverstrekker
 • het bedrag wat je gaat lenen (300 of 200.000 euro)
 • de afbetalingstermijn
 • variabele rente of vaste rente

Het is trouwens een misverstand dat er over een rente niet onderhandeld kan worden. Zorg er dus voor dat je goed bent voorbereid en laat zien dat je over kennis beschikt en dat je niks wijs gemaakt kan worden. Grote kans dat jij een paar decimalen van de rente af kunt snoepen!

Ga bij meerdere banken en kredietverstrekkers op bezoek

Om een goed beeld te krijgen van waar je een lening af kunt sluiten voor de laagste rente, is het verstandig om bij meerdere instanties op bezoek te gaan.

 1. Je doet hier een hoop ervaring mee op, ervaring die je mooi kunt benutten bij volgende gesprekken.
 2. Je krijgt een goed beeld, van waar jij het beste een lening kunt gaan afsluiten en openen.

Rood staan

Het lijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld, rood staan op je rekening. Wat de meeste Nederlanders niet weten, is dat er voor rood staan een hoog rentetarief betaalt moet worden. De tarieven voor rood staan tot een afgesproken limiet kunnen variëren van 12 procent tot wel 15 procent.

Het kan een duur geintje zijn om in het rood te staan op je rekening. Als je bijvoorbeeld een jaar lang 2000 euro in het rood staat, dan betaal je bij een rente van 15 procent dus 300 euro. Het kan nog duurder worden als het afgesproken limiet overschreden wordt.

Handig maar duur
Soms is het natuurlijk best wel handig dat je rood kunt staan. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk. Desalniettemin is het raadzaam om voor de momenten dat je krap bij kas zit, een andere, goedkopere oplossing te zoeken. Een aantal alternatieven voor rood staan zijn hieronder opgesomd:

1. Niet onnodig rood staan: spaargeld
Het komt vaak voor dat mensen die in het rood staan maandelijks een bedrag overmaken naar hun spaarrekening. Dat is eigenlijk weggegooid geld, want de spaarrente van ongeveer 2 a 3 procent staat niet in verhouding tot de rente die je betaalt voor het rood staan. Het is daarom raadzaam als je aan het eind van de maand krap bij kas zit om een bepaald bedrag over te maken van je spaarrekening naar je gewone bankrekening. En als je je salaris hebt ontvangen boek je het weer terug naar je spaarrekening. Zeker met internetbankieren is dit een snelle en eenvoudige oplossing om rentekosten te besparen.

2.Geld lenen is goedkoper dan rood staan
Als je regelmatig in het rood staat, dan kun je veel geld besparen door een persoonlijke lening af te sluiten. De rentetarieven van een persoonlijke lening liggen namelijk een stuk lager. Vergeet niet de tarieven van de verschillende aanbieders te vergelijken.

3. Rood staan onmogelijk maken
Bij je bank heb je de mogelijkheid dat je niet in het rood kunt komen te staan. Hierdoor ben je wel genoodzaakt om andere oplossingen te vinden. Maak bijvoorbeeld gebruik van je spaargeld als het niet anders kan, probeer het geld dat je uitgeeft te minimaliseren of zoek naar structurele oplossingen om je geldgebrek te verhelpen.

4. Studenten lenen goedkoper
Als je een student bent die regelmatig in het rood staat, dan heb je bij DUO (de voormalige IB-Groep) de mogelijkheid om een studentenlening af te sluiten. Deze lening van de overheid is een stuk goedkoper dan een lening bij een reguliere kredietverstrekker. In 2013 bedraagt het rentepercentage 0,6 procent. Een ander voordeel is dat een studieschuld niet geregistreerd wordt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

5. Rentetarieven vergelijken
Het wordt aanbevolen om de rentetarieven voor rood staan bij meerdere banken op te vragen. Op deze manier kun je een vergelijking maken en mogelijk overstappen naar een andere bank. De rentetarieven kunnen namelijk zo maar een paar procent schelen. Overstappen naar een andere bank kan heel eenvoudig via www.overstapservice.nl

Salariskrediet

Als je een krediet hebt dat gekoppeld is aan de betaalrekening van de desbetreffende bank, dan heb je de mogelijkheid om rood te staan op deze rekening tot een afgesproken bedrag. Deze mogelijkheid om rood te staan heeft verschillende benamingen, zoals bijvoorbeeld debetfaciliteit of salariskrediet. Het idee is dat men door de afspraken die met de bank gemaakt zijn een lagere rente betaald moet worden bij het rood staan dan bij ongeoorloofde roodstand. De hoogte van het limiet wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van het maandsalaris. De hoogte van de rente ligt vaak tussen de rente van de persoonlijke lening en het doorlopend krediet in.

Lenen en belastingvoordelen 2013

Als je over een lening beschikt, dan betaal je rente hierover. Echter, heb je bij de Belastingdienst opties om de rente fiscaal af te trekken. Een lening kan tevens gunstig zijn voor je belastingvoordeel in Box 3. Dit is de Box van vermogensbelasting. Hieronder zijn de belastingvoordelen beschreven. Ook is er beschreven wanneer je een lening bij de belastingopgave kunt aftrekken.

Aftrek lenen 2013 Box 1

De schulden die het meest voorkomen in Box 1 zijn leningen. Dit kunnen bijvoorbeeld leningen zijn die worden gebruikt om een huis te kopen (hypothecaire lening). Ook rentes van ander soorten leningen kunnen in Box 1 afgetrokken worden. Hierbij moet je denken aan leningen die gebruikt worden voor het aankopen van huis, maar ook leningen  voor het verbouwen van een huis. Je huis dient alleen wel als hoofdverblijf te worden gebruikt. Voor leningen die verband houden met recreatiewoningen geldt geen renteaftrek.

Lening in Box 3

Als je een lening hebt afgesloten die verband houdt met je huis, dan kun je meestal ook rekenen op belastingvoordeel, maar dan in Box 3. In deze Box zijn je schulden aftrekbaar van het belastbaar vermogen. Hierbij kun je denken aan leningen die worden gebruikt om een vakantiehuis of auto te kopen. Als je een hypothecaire lening voor een deel hebt gebruikt voor de aanschaf van interieur voor in je huis bijvoorbeeld, dan valt deze lening ook in Box 3.

Voordeel Box 3

Een lening in Box 3 kan veel voordelen met zich meebrengen. Door het geld dat je leent krijg je een lager eigen vermogen. Dit betekent dus dat je minder of geen vermogensbelasting hoeft te betalen. Wel is het zo dat je leningen opgeteld bij elkaar minimaal 2900 euro moeten bedragen in 2013. Voor fiscale partners is dit 5800 euro.

Lenen en rente: opzoek naar een geschikte en voordelige lening

Als je op zoek bent naar een lening dan kan je via internet eenvoudig de rentes van de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Normaal gesproken wordt de lening met de laagste rente het aantrekkelijkst gevonden. Echter, een lening met een lage rente hoeft niet altijd de beste lening te zijn.

Hieronder staat een opsomming die je meer inzicht kan geven in de rente. Dit kan je helpen bij de zoektocht naar een geschikte en voordelige lening.

 • Door een goede afweging te maken tussen behoefte, het bestedingsdoel en de persoonlijke (financiële) situatie, dient de juiste leenvorm gekozen te worden. Iedere vorm heeft zijn eigen rente; zo kan de rente over een ‘pasjeskrediet’ zeer hoog zijn en is de rente van een persoonlijke lening doorgaans hoger dan van een doorlopend krediet.
 • Tevens kan in de rente een opslag zitten voor een dekking bij overlijden, afhankelijk van de persoonlijke situatie en de hoogte van de lening, kan deze noodzakelijk zijn.
 • Hoe hoger het daadwerkelijk geleende bedrag, hoe lager de rente kan zijn.
 • Verschillen zijn ook te vinden in een vaste, variabele of actierentes.
 • De rente kan soms lager zijn, indien er financiële (aflossings-) producten gesloten worden.
 • Er zijn ook geldverstrekkers die verschillende rentes hanteren bij bepaalde ‘klantenprofielen’.
 • Op basis van hypothecaire zekerheid kan een rente (aanzienlijk) lager zijn. Het is wel mogelijk, dat er bijkomende kosten moeten worden betaald.
 • Betaalde rente over een lening is fiscaal aftrekbaar, indien de lening is gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van jouw eigen woning.

Afhankelijk van de persoonlijke behoefte en situatie, kan gericht zoeken en rentevergelijk je de laagste rente opleveren. Vraag voor het afsluiten van een financieel product altijd naar de voorwaarden, financiële bijsluiter en/of prospectus. Zo voorkom je ongewenste verrassingen achteraf.

Tot slot: Leen niet te veel, geef het geld verantwoord uit en vergeet niet, dat een lening ooit afgelost moet worden.

Verschillende rentes bij verschillende leningen

Wanneer je een lening gaat afsluiten krijg je te maken met een leenrente. Banken of andere kredietverstrekkers bieden hun leningen aan tegen een variabele of vaste rente. Het is van diverse factoren afhankelijk welk type rente voor jou het gunstigst is. Onderstaand zijn een aantal kredieten met kenmerken van de bijbehorende rentes opgesomd:

Zoals de naam al doet vermoeden, staat een vaste rente vast. Met een vaste rente weet je precies waar je aan toe bent. Dit is een groot voordeel, want de leenrente mag tijdens deze rentevaste periode niet gewijzigd worden. Een variabele rente daarentegen kan gedurende de leenperiode wel variëren. Dit betekent dus dat de rente voor jou zowel goed als slecht kan uitpakken. Als de rente daalt, dan profiteer jij hiervan. Maar als de rente stijgt, dan ga je een hogere rente betalen voo