Archive for the ‘Bureau Krediet Registratie’ Category

Informatie over het Bureau Krediet Registratie (BKR)

“Toetsing en registratie bij het BKR in Tiel”: Dit is een zin die je vaak ziet bij reclames over geld lenen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) precies? In dit artikel zijn de tien belangrijkste vragen met antwoorden over het BKR op een rij gezet.

1. Wat is het Bureau Krediet Registratie?
Het BKR is een stichting die in 1965 is opgericht door het financiële bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Het BKR is gevestigd in Tiel en speelt een maatschappelijke rol bij het voorkomen van overkreditering van consumenten.

2. Wat weet het BKR?
Alle betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar, staan in het register vermeld. Het BKR weet niet alles van je financiële situatie. Alleen de volgende gegevens zijn bekend:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum, en adres.
  • Kredietgegevens: het geleende bedrag of het bedrag dat je maximaal mag besteden, het moment waarop het krediet ontstond, wanneer het krediet afgelost moet zijn en de kredietsoort.

3. Waarom registratie?
Het doel van de BKR-registratie is dat geldverstrekkers een goed beeld kunnen krijgen van het leen- en aflosgedrag van consumenten. Daardoor wordt het risico van de dienstverlener beperkt. Anderzijds kan zo voorkomen worden dat iemand meer leent dan hij of zij zich eigenlijk kan veroorloven.

4. Worden alle kredieten geregistreerd?
Nee, alleen als een krediet een looptijd heeft van langer dan drie maanden en het geleende bedrag tussen de 500 en 175.000 euro ligt. Dat kan een creditcard of een kredietlimiet op je betaalrekening zijn, maar ook een krediet bij een thuiswinkelorganisatie.

5. Wat wordt nog meer gemeld bij het BKR?
Naast kredieten worden soms ook GSM-abonnementen gemeld bij het BKR. Dit is alleen het geval bij telefoonmaatschappijen die bij het BKR zijn aangesloten. Studieleningen van de DUO worden overigens niet doorgegeven aan het BKR.

6. Wanneer levert een BKR-registratie problemen op?
Een BKR-registratie hoeft in principe geen problemen te geven. Alle kredieten worden namelijk vastgelegd, ook als je geen betalingsproblemen hebt. Voor 94 procent van alle geregistreerden is dat het geval. De overige 6 procent heeft wel problemen met het aflossen van leningen en staat daarom als wanbetaler geregistreerd. Zij hebben van het BKR een achterstandscodering gekregen, waardoor het voor hen lastig, zo niet onmogelijk is om een krediet of hypotheek af te sluiten.

7. Kan ik zien hoe ik geregistreerd sta?
Ja, dat kan door een overzicht van je gegevens op te vragen bij het BKR of bij een willekeurige bank. De kosten daarvoor zijn 4,95 euro. Je kunt overigens uitsluitend gegevens over jezelf opvragen. Zelfs in de gegevens van je (huwelijks) partner krijg je geen inzage.

8. Wat kan ik doen als mijn gegevens onjuist zijn?
Blijken je gegevens onjuist te zijn? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen bij de geldverstrekker, dus niet bij het BKR. Kun je het niet eens worden met de geldverstrekker? Dan kun je een klacht indienen bij de geschillencommissie van het BKR.

9. Wie beslist of ik een lening krijg of niet?
Het BKR beslist niet, dat doet alleen de kredietverstrekker. Die kan op basis van de beschikbare informatie van het BKR beoordelen of een lening verantwoord is.

10. Wie mogen mijn gegevens opvragen?
Jijzelf. En de organisaties die bij het BKR zijn aangesloten. Dat zijn banken, financieringsmaatschappijen, thuiswinkels, creditcardverstrekkers en telecombedrijven. Deze deelnemers zijn verplicht om informatie in te winnen bij het verstrekken van een krediet of kredietfaciliteit. Ook moeten ze wijzigingen in de situatie altijd doorgeven aan het BKR.
Meer informatie is te vinden op www.bkr.nl of bel 0900-2578435 (0,15 cent per minuut)

Lenen met een BKR registratie

Leningverstrekkers worden steeds meer terughoudender. Dit heeft te maken met de kredietcrisis die momenteel in Nederland heerst. Hierdoor is geld lenen met een BKR registratie voor de meeste mensen vrijwel onmogelijk geworden.

In de tijden dat er nog geen kredietcrisis heerste in Nederland, richtte leningverstrekkers zich voornamelijk op mensen met een negatieve BKR registratie. Tegen een hogere rente dan gebruikelijk, waren consumenten met een negatieve BKR registratie alsnog in staat om een lening of zelfs een hypotheek af te sluiten.

Door de crisis op de financiële markten is hier een einde aangekomen. Op dit moment zijn kredietverstrekkers een stuk terughoudender met het verschaffen van leningen dan voorheen. Zelfs voor mensen die geen negatieve BKR registratie hebben is het vandaag de dag erg lastig om een lening af te sluiten bij een bank.

Minilening

Is het dan helemaal niet mogelijk om geld te lenen met een BKR registratie? Wel! Met een negatieve BKR registratie kan men nog wel een minilening afsluiten. Met een minilening kan er maximaal 750 euro geleend worden. Dit lijkt erg aantrekkelijk, maar dit is het zeker niet. Een minilening brengt namelijk erg hoge kosten met zich mee. Als je bijvoorbeeld 200 euro wil lenen, moet je rekening houden met 50 euro aan behandelingskosten. Het totale geldbedrag, inclusief alle kosten, moet binnen een maand weer afgelost worden. De kosten bedragen maar liefst 25 procent van het totale leenbedrag! Geld lenen is dus niet altijd een slimme optie!

Problemen met lenen door BKR registratie?

Stel, je bent van plan om samen met je partner een nieuwe auto te gaan kopen. Je vraagt een lening aan, maar de aanvraag wordt afgewezen omdat je bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd blijkt te staan. Je had dit niet zien aankomen en de afwijzing is dus een complete verrassing. Hoe is dit mogelijk?

In Nederland zijn er miljoenen mensen die geregistreerd staan bij het BKR omdat ze een lening, roodstand of een creditcard hebben. Voor velen levert een dergelijke BKR registratie geen enkel probleem op. Je wordt namelijk ook geregistreerd als je helemaal geen betalingsproblemen hebt. Voor sommige mensen kan het wel een probleem zijn, omdat ze door de (negatieve) BKR registratie niet in staat zijn om een lening of hypotheek af te sluiten. Deze mensen staan gemarkeerd als wanbetaler en hebben van het BKR een zogenaamde achterstandscode bij hun naam gekregen. Op deze manier wordt er voorkomen dat iemand meer geld leent dan hij of zij zich eigenlijk kan veroorloven.

Wanbetaler?

Het probleem bij een negatieve BKR registratie is dat niet iedereen hier weet van heeft. Als je bijvoorbeeld een keer een rekening 3 maanden te laat hebt betaald, of het saldo op je bankrekening niet hebt aangevuld, heb je van het BKR al zo een A-code (van achterstand) te pakken. Ook al heb je de betalingsachterstand allang ingelopen. Alleen als door inlossing het krediet wordt beëindigd, komt er een H-code (van herstel) achter je naam te staan. Als het krediet doorloopt, dan blijft de achterstandscodering tot vijf jaar na aflossing nog in het register staan. Van zo’n achterstandscode kan je dus jaren last hebben. Zo kan het dus voor komen dat iemand die in zijn studententijd betalingsproblemen heeft gehad, maar nu een goede baan heeft, toch geen financiering voor een nieuwe auto kan krijgen of zelfs geen huis kan kopen.

Administratieve fouten

Een negatieve BKR registratie hoeft niet altijd terecht te zijn. Het kan namelijk gebeuren dat de kredietverstrekker een administratieve fout heeft gemaakt of het telecombedrijf waar jij een abonnement bij hebt. Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat dit regelmatig voor komt. Ook als een product of dienst te laat geleverd werd en je daardoor te laat betaalde kan je een negatieve BKR registratie opleveren.

Onjuistheden opsporen

Om gênante vertoningen of teleurstellingen bij de autodealer of hypotheekverstrekker te voorkomen, kun je een overzicht opvragen van je gegevens zoals die bij het BRK geregistreerd staan. Dat kan bij het BKR of bij iedere willekeurige bank. De kosten hiervoor bedragen €4,50. Op die manier kun je dus ook fouten opsporen. Blijken je gegevens onjuist te zijn? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen of een klacht indienen bij de Geschillencommissie van het BKR.

Negatieve BKR registratie: Hoe kom je er vanaf?

Er zijn veel mensen die lastig of helemaal geen geld kunnen lenen als gevolg van een negatieve BKR registratie. Deze mensen vragen zich af hoe zij van hun negatieve BKR registratie af kunnen komen. Helaas blijkt dit meestal niet mogelijk te zijn. Wat je wel kunt doen is stappen ondernemen als je denkt dat jouw negatieve BKR registratie onterecht is.

Het is belangrijk om te weten waardoor je een negatieve BKR registratie kunt krijgen. De meest voorkomende gevallen zijn hieronder opgesomd:

  • Je hebt de aflossing van je krediet te laat betaald. ‘Te laat’ betekent hier twee tot vier maanden. Het gaat om kredieten van financieringsmaatschappijen, banken, thuiswinkels en creditcards. (A code)
  • De betaling is opeisbaar gesteld door een incassobureau.(A2 code)
  • Er kon geen 250 euro of meer afgeschreven worden van je bankrekening. (A3 code)
  • Ook als er een aflossingsregeling is getroffen nadat de achterstand is ontstaan, krijg je een code van het BKR. (A1 code)

Wat kun je doen?

Door bovenstaande problemen te voorkomen, kun je uiteraard een negatieve BKR registratie ontlopen. Maar wat als je al zo’n negatieve BKR registratie hebt? Normaal gesproken kom je daar dan niet meer vanaf. Pas na vijf jaar, als al het krediet is afgelost, worden de gegevens uit het register verwijderd.

Tip: Onterechte codering corrigeren

Als je onterecht als wanbetaler geregistreerd staat bij het BKR, ga dan na of er mogelijk administratieve fouten zijn gemaakt. Mocht dit het geval zijn en je kunt deze fouten aantonen, dien dan een verzoek tot correctie bij de kredietverstrekker. Niet bij het BKR zelf dus. Als je er dan vervolgens niet uitkomt bij de bank of een andere kredietverstrekker, dan kan het BKR jou te hulp schieten. Als dat ook geen resultaat heeft kun je besluiten om naar de Geschillencommissie van het BKR te stappen.

Tip: Geen waarschuwing gekregen? Teken bezwaar aan!

Kredietverstrekkers worden door de wet verplicht gesteld om je vooraf in te lichten dat je geregistreerd gaat worden bij het BKR. Dit moeten zij doen door een aanmaning of een waarschuwing naar je te sturen. Mocht de kredietverstrekker dit nalaten, dan kun je bezwaar aantekenen bij de Geschillencommissie van het BKR. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat dit echter niet heel erg veel kans op slagen heeft. “Bij onenigheid geeft de administratie van de bank de doorslag en je bent zelf verplicht de juiste adresgegevens door te geven aan de kredietverstrekker”, aldus de Bond.

Verbetering op komst
Als je voor de bovenstaande mogelijkheden niet in aanmerking komt, dan zit je voorlopig nog aan de negatieve BKR registratie vast.

De verschillende BKR-coderingen

Er zijn veel Nederlands die geregistreerd staan bij het BKR. Ongeveer 7 procent hier van heeft een negatieve BKR-codering. Het BKR kent een aantal verschillende coderingen. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin te zien is welke coderingen het BKR kan toekennen aan consumenten.

De A-codering

Je krijgt een negatieve BKR-codering als je niet aan bepaalde verplichtingen hebt voldaan. Hierbij kan het gaan om verplichtingen bij de bank of bij een andere kredietverstrekker. Bedrijven die zijn aangesloten bij het BKR zijn verplicht om te melden of mensen een betalingsachterstand hebben. De periode tussen het moment dat de betalingsachterstand optreedt en het moment waarop het wordt aangemeld bij het BKR, duurt doorgaans tussen de twee en vier maanden. Een betalingsachterstand wordt altijd geregistreerd. Het maakt niet uit of je nou een achterstand hebt van 3 euro of 10000 euro, het wordt altijd geregistreerd. Als je een betalingsachterstand hebt krijg je een A (van achterstand) achter je naam. Hierdoor is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk om een lening af te sluiten bij een kredietverstrekker.

Als de betalingsachterstand eenmaal is ingelost dan krijg je een H (van herstel) achter je naam. De H wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als de achterstand is ingelopen en de overeenkomst is beëindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst. De A blijft met de einddatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst.  Vijf jaar na de einddatum verdwijnen deze gegevens automatisch uit het register van het BKR.

Bijzonderheidscodes

Het BKR kent ook nog vijf bijzonderheidscodes:

– Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

– Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.

– Code 3: Er is een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

– Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.

– Code 5: Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Deze bijzonderheidscodes is ingevoerd per 1 januari 2010 en is anders dan de andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

Voor het aanmelden van bijzonderheidscodes geldt geen wachttijd. Dit in tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen. Deelnemers zijn niet verplicht je vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidscode melden bij het BKR.

 

BKR toetsing

BKR toetsing vaak niet bij minikrediet

Voor veel mensen is de BKR toetsing berucht. Deze toetsing wordt verplicht uitgevoerd bij alle leningen, behalve bij sommige mini leningen. De BKR toetsing die bij het Bureau Krediet Registratie wordt uitgevoerd er voor kan zorgen dat een lening niet wordt verstrekt aan bepaalde personen en dat zou dus ook voor jou kunnen gelden. Er is ook een lening waarbij het voorkomt dat er door de geldverstrekkende partij geen toetsing wordt gedaan en deze lening is de mini lening. Je zou misschien kunnen denken dat het om een onschuldige lening gaat – want dit zou de naam kunnen doen vermoeden – maar dat is dus niet het geval.

BKR toetsing is geen keuze

Het is niet zo dat geldverstrekkende partijen ook maar iets hebben in te brengen over het feit of ze al dan niet een BKR toetsing gaan doen. Zij zijn dit namelijk verplicht. Dit is maar goed ook, want het pakt zowel voor iemand die geld leent als voor een partij die geld verstrekt heel vervelend uit als de lening bijvoorbeeld veel te hoog voor diegene is en er dus zodoende ook niet kan worden voldaan aan de verplichting tot aflossing van de lening. Dat er bij sommige mini leningen geen BKR toetsing wordt gedaan betekent nog niet dat het niet verplicht is. Er zijn echter wel bepaalde leenconstructies die zo in elkaar zitten dat er inderdaad geen toetsing hoeft te volgen. Geld lenen met BKR is wel degelijk mogelijk maar is vele moeilijker dan zonder een registratie bij de BKR.

Geld lenen met BKR registratie

Een registratie bij het BKR vindt standaard plaats als er geld gaat worden geleend. Een BKR registratie is niet positief of negatief, want het betreft enkel een vermelding van het feit dat er geld wordt geleend. Als men het over geld lenen met BKR heeft bedoelt men vaak niet de BKR registratie, maar de BKR codering. Een codering is hetgeen wat erop duidt dat je dus niet in staat zou kunnen of mogen zijn om een lening af te gaan sluiten.