WOZ krediet

Wat houdt een WOZ krediet in?

De afkorting WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken. Een WOZ krediet zit tussen een hypotheek en een aflossingsvrij krediet in.

Je kunt pas een WOZ krediet afsluiten als je een woning gekocht hebt. De eigenaren krijgen een bepaald kredietlimiet die wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Hiervoor wordt vaak de volgende regel aangehouden om de hoogte van het krediet vast te stellen:

  • 150% van de WOZ-waarde min het bedrag van de hypotheek.

Dit WOZ krediet hoeft niet speciaal voor de woning te worden gebruikt, maar kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden aangezien het geen hypotheek is. Om deze reden is een bezoek aan de notaris en het laten opstellen van een taxatierapport overbodig.

Voordelen van een WOZ krediet

Een WOZ krediet heeft over het algemeen dezelfde voordelen als een gewoon doorlopend krediet. Hieronder volgen een aantal van deze voordelen:

  1. Je hoeft nooit het gehele bedrag dat vooraf is afgesproken, het zogenaamde krediet limiet, in een keer op te nemen. Dit is met name handig als je vooraf niet precies weet wat je aan kapitaal nodig denkt te hebben
  2. Je bepaalt zelf wanneer je een bepaald bedrag opneemt
  3. Je hoeft alleen (variabele) rente te betalen over het bedrag dat je hebt opgenomen.
  4. De rente is af te lossen tijdens de gehele looptijd van het krediet. Het voordeel is dat je hiernaast ook kosten vrij een gedeelte van de lening kan aflossen, mocht je dat willen. Dit bedrag mag je ook weer opnemen, tot het maximale kredietlimiet.

Nadeel van een WOZ krediet

Er zitten ook een groot nadeel aan het afsluiten van een WOZ krediet:

  1. Aangezien de rente over het opgenomen bedrag variabel is, weet je van te voren niet hoeveel de rente zal zijn. Het is uiteraard handig om van te voren hiervan een kostenplaatje te hebben zodat je hiermee rekening kan houden.

Verschil tussen doorlopend krediet en WOZ krediet

Er is een verschil tussen een gewoon doorlopend krediet en een WOZ krediet te onderscheiden.

Het verschil met een gewoon doorlopend krediet is dat de rente bij een WOZ krediet vaak lager ligt. Deze vaak hogere rente wordt gegeven aangezien er ook al een hypotheek voor de woning afgesloten is en dus het risico daalt.

Hoogte van de rente WOZ krediet

Zoals al eerder besproken is de rente die men moet betalen over het opgenomen bedrag variabel. De hoogte is afhankelijk van bepaalde zaken die zich op dat moment afspelen, te weten:

  1. De marktrente, oftewel de inkoopprijs voor degene die het krediet verstrekt. Hoe hoger de inkoopprijs, des te hoger de rente die men moet betalen over het opgenomen bedrag
  2. Het afsluiten van bepaalde verzekering die zijn opgenomen in het WOZ krediet. Afhankelijk van het type en het aantal verzekeringen betaalt men natuurlijk ook meer rente
  3. De hoogte van het afgesloten krediet

Het afsluiten van een WOZ krediet

Wanneer je besluit een WOZ krediet af te sluiten is het verstandig om van te voren goed uit te zoeken bij welke maatschappij dit het voordeligst is.

Op diverse internetsites staat hierover informatie, maar ook over de rentestanden die men kan verwachten bij verschillende bedragen. Het is verstandig om deze rentestanden als richtlijn te gebruiken.