Archive for the ‘Soorten leningen’ Category

Studentenlening

Lenen is voor studenten vaak pure noodzaak. Aangezien je van je studiefinanciering niet rond kunt komen en voor een bijbaan geen tijd is. Als student zijnde heb je verschillende mogelijkheden om geld te lenen. Deze mogelijkheden zijn hieronder beschreven met de voor- en nadelen.

Een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voormalig bekend als de Informatie Beheer Groep (IB Groep) is onder studenten veruit de populairste manier om geld te lenen. Vreemd is die populariteit niet. Je leent bij DUO namelijk tegen een aantrekkelijk rentepercentage van 0,6 procent (in 2013). De rente wordt meteen na het beëindigen van je studie bijgeschreven bij je schuld, maar pas twee jaar nadat je bent afgestudeerd hoef je te beginnen met afbetalen.

Er zijn wel grenzen aan het leenbedrag van de DUO. Hoeveel je kunt lenen kun je opvragen bij DUO. Als dit bedrag voor jou niet toereikend is, dan kun je naar de bank stappen om geld bij te lenen. De meeste bekende banken hebben twee leenmogelijkheden speciaal voor studenten:

Roodstand op studentenrekening
Op een studentenrekening sta je voordeliger rood dan op een ‘gewone’ bankrekening. De debetrente ligt op studentenrekeningen rond de 7 à 10 procent. Vergeleken met een ‘‘normale roodstand’ (variërend van 12 tot 15 procent) is dat een stuk voordeliger. Meestal kun je op deze rekeningen tot 1.000 euro rood staan, maar bij een enkele bank mag je tot wel 5.000 euro in de rode cijfers zakken.

Studentenkrediet
Een andere mogelijkheid om extra financiële ruimte te creëren is het studentenkrediet; dit is een doorlopend krediet speciaal voor studenten. Daarmee kun je duizenden euro’s ineens lenen. De rentepercentages liggen wel iets hoger, rond de 9 procent. Tijdens je studie wordt de verschuldigde rente bijgeschreven op je krediet. Een jaar na afloop van je studie wordt het studentenkrediet omgezet in een regulier krediet. Je moet dan maandelijks 2 procent van het kredietlimiet gaan terugbetalen. Vaak wordt er wel van je gevraagd dat er iemand – bijvoorbeeld je ouders- garant voor je staat.

Voor- en nadelen
Het grote voordeel van een DUO-lening is dat je leent tegen een voordelig rentepercentage. Bij een studentenkrediet van de bank betaal je gemiddeld meer dan het dubbele. Ook moet je er rekening mee houden dat je door een lening van de bank, geregistreerd wordt bij het Bureau Krediet Registratie. Daardoor kun je in de toekomst mogelijk problemen krijgen bij het afsluiten van een lening. Dat is bij een DUO-lening niet het geval. Wel kun je met een studentenkrediet grote sommen geld ineens opnemen. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld als je scooter stuk gaat of als je naar het buitenland gaat voor een stage. Met een DUO-lening kun je geen geld opnemen, daar krijg je iedere maand een vast bedrag per maand op je rekening gestort.

Conclusie: wel of niet lenen? 
Een lening van de DUO is voor de meeste studenten de gunstige oplossing om geld te lenen. Maar soms kun je niet anders dan de gang naar de bank te maken. Zet in dat geval in de voor- en nadelen goed op een rij. Bedenk ook of je de lening wel echt nodig hebt. Misschien kom je ook al een heel eind door wat meer te gaan werken of een baan te zoeken die beter betaalt.

Flitskrediet

Je hebt via internet of sms de mogelijkheid om even snel een paar honderd euro te lenen. Hierbij gaat het om betrekkelijk kleine leningen die binnen enkele weken moeten worden afgelost. Deze leningsvorm wordt flitskrediet of minikrediet genoemd. Vanwege de korte looptijd vielen dit soort leningen niet onder de wetgeving die voor kredieten bestaat. De aanbieders van het flitskrediet maakten daar handig gebruik van door hoge kosten te rekenen. Dit noemde zij geen rente, maar behandelingskosten.

Wettelijk is vastgelegd dat een flitskrediet aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als andere kredieten. Alle kosten die verplicht zijn om de lening af te sluiten, moeten in een rentepercentage worden omgerekend en dit mag niet meer bedragen dan 16% per jaar. Om deze reden hebben aanbieders van het flitskrediet hun aanbod gewijzigd. Nu vragen zij geld voor bepaalde diensten, zoals:

  • een advies over verzekeringen
  • een garantiestelling
  • het snel overboeken van het geld

Daarnaast worden er hoge boetes gerekend wanneer er te laat wordt terugbetaald, al zijn het maar 2 dagen. Dit soort diensten zijn in theorie misschien niet verplicht om een lening af te sluiten, maar in de praktijk waarschijnlijk wel noodzakelijk. In dat geval zijn dit soort leningen erg duur.

Als je op korte termijn geld nodig hebt, bedenk je dan eerst een aantal keer voordat je gebruik gaat maken van een flitskrediet. Je kunt in principe nog beter in het rood staan: € 200,- rood staan tegen 16% gedurende 3 weken, kost minder dan € 2,00. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de € 25,- die sommige kredietverstrekkers vragen voor een spoedboeking, garantiestelling, of iets dergelijks.

Huurkoop

Als je een nieuwe auto gaat kopen kan het zo zijn dat jouw autodealer een lening aanbiedt voor de aanschaf de auto. Hierbij gaat het meestal om huurkoop. Nadat een aanbetaling is gedaan wordt het restant van het bedrag in termijnen afgelost. Je bent pas eigenaar van de auto als je de laatste termijn hebt afbetaald. Er zitten echter wel nadelen aan huurkoop. Als je niet instaat bent om de maandelijkse aflossing op te brengen, en het resterende bedrag nog niet voor 75% is afbetaald, ben je de auto kwijt. Als vervolgens de opbrengst van de auto niet genoeg is om de schuld mee af te betalen, moet je de rest alsnog betalen. Meestal betaal je bij huurkoop ook een erg hoge rente. Doorgaans ligt het rentepercentage hoger dan bij een bank of andere kredietverstrekker.

Niet alleen een auto kan gekocht worden met huurkoop. Huurkoop motor en huurkoop scooter komt ook wel eens voor. Ook voor de motor en scooter geldt dat je pas eigenaar wordt wanneer je de lening volledig hebt afgelost.

Huurkoopakte
Bij huurkoop wordt vooraf de looptijd, de rente en de aflossingen van de lening vastgelegd. Bij huurkoop heb je te maken met een vaste rente. Als je kiest voor huurkoop wordt er een akte opgemaakt. In de akte staat de volledige verkoopprijs van het product dat je gaat aanschaffen, de aflossingstermijnen en het eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud beschrijft de eisen waaraan je moet voldoen om eigenaar van het product te worden. Zoals al eerder beschreven, moet bijvoorbeeld eerst de hele lening zijn afgelost alvorens je eigenaar van het product wordt. De huurkoopakte dient getekend te worden door jouzelf en je eventuele partner

Klantenkaarten, een dure manier van lenen

Over het algemeen kunnen Nederlanders financiële tegenvallers slecht opvangen. Dat hun klantenkaarten van het warenhuis ze meer geld kost dan ze denken, helpt ook niet echt mee.

Er zijn tegenwoordig steeds meer winkels en bedrijven die klantenkaarten of winkelpasjes uitgeven. Dit soort kaarten/pasjes zijn vergelijkbaar met een creditcard. Voorbeelden van klantenkaarten zijn de Bijenkorfpas, Ikea klantenkaart, PrimeLine of Comfort Card. Met sommige klantenkaarten koop je een bepaald product, waarvan je pas later de rekening opgestuurd krijgt. Het is meestal ook mogelijk om de rekening in termijnen te betalen.

Nederlanders zijn gek op klantenkaarten. Ze kunnen ermee sparen (‘typisch Nederlands’) bij grote winkelketens, die hun ‘vaste’ klanten vaak aardige kortingen geven. De klantenkaart biedt de houders ook vaak de gelegenheid te kopen op krediet, en dan blijken Nederlanders opeens heel wat minder zuinig. Slechts 30 procent van de mensen die beschikken over een dergelijke klantenkaart weten dat ze rente betalen over aankopen met de kaart. Maar hoe hoog die rente is, weet maar de helft van hen. Het rentepercentage, met gemiddeld 13 procent vrij fors, wordt steevast te laag ingeschat.

Een en ander blijkt uit een onderzoek Wijzer in Geldzaken, het financiële voorlichtingsplatform van onder meer het ministerie van Financiën. “Kopen met een klantenkaart is een hele dure manier van lenen”, zegt woordvoerder Henriëtte Raap. Winkelketens die klantenkaarten uitgeven, zouden wat haar betreft duidelijker moeten zijn over de rente die ze rekenen.

Uit het onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt verder dat de financiële situatie bij een vijfde van de Nederlanders ongezond is. Ze komen moeilijk rond, betalen rekeningen te laat of gaan gebukt onder problematische schulden. Het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen is gedaald, zo blijkt. Ruim 18 procent van de Nederlanders kan een inkomensterugval van 25 procent maximaal een maand opvangen. Het jaar ervoor lag dat percentage nog op 15 procent. Maar ook zij die geen problemen hebben, overschatten vaak hun eigen financiële situatie.

Welke vormen van leasing zijn er?

Bij leasen betaal je een paar jaar achter elkaar een vast bedrag per week of per maand. Bij leasen kennen we twee vormen, te weten: financiële leasing en operationele leasing.

Financiële leasing

Financiële leasing heeft veel weg van huurkoop. Financiële leasing is bijvoorbeeld mogelijk voor parket of keukens. Afspraken over onderhoud, garantie en andere zaken worden opgenomen in de leaseovereenkomst. Aan het eind van de leaseperiode kan meestal gebruik worden gemaakt van een koopoptie tegen een symbolisch bedrag. Pas als dit bedrag betaald is, ben je eigenaar.

Mocht het zo zijn dat je de aflossing niet meer kunt betalen en je hebt nog geen 75 procent van je schuld afbetaald, dan kan de leasemaatschappij het product opeisen. Bij deze vorm van leasen betaal je uiteraard ook rente. Deze rente is aftrekbaar voor de belasting als het aangeschafte product gebruikt wordt om je eerste eigen huis te verbeteren.

Operationele leasing

De tweede vorm van leasen is operationele leasing. Deze vorm van leasen heeft veel weg van huren. Bij operationele leasing ben je na afloop van het contract geen eigenaar van het product. Het product kan eventueel wel gekocht worden. Voordat je besluit een leaseovereenkomst af te sluiten, is het raadzaam om ook even te kijken naar een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Vergelijk van deze drie leenvormen de rente die je moet betalen en alle overige voorwaarden. Maak hierna pas een keuze.

Als je een keuze gaat maak tussen financiële leasing of operationele leasing, kun je van te voren bekijken of je van plan bent om het product uiteindelijk aan te schaffen. Als je van plan bent om het product aan te schaffen, is financiële leasing wellicht de beste optie. In andere gevallen is operationele leasing mogelijk een betere optie.

Lenen met onderpand

Lenen met onderpand wil zeggen dat je een bedrag leent met (financiële) bezittingen van jou als onderpand.

Pandkrediet/Terugkoop

Er zijn bedrijven waar je artikelen als elektrische apparaten of sieraden kunt belenen. Het artikel wordt opgeslagen bij het bedrijf en in ruil daarvoor krijg je een bepaald geldbedrag in handen. Wanneer je weer genoeg geld hebt, kun je het artikel weer ophalen. Tegen betaling van het bedrag uiteraard, met daarbovenop een opslag. Dit soort bedrijven worden lommerds of pandhuizen genoemd. Als je het artikel niet binnen een bepaalde termijn weer ophaalt, kan het pandhuis het artikel verkopen.

  • In Den Haag en Amsterdam zijn dit gemeentelijke instellingen (Stadsbank of Bank van Lening). In overige plaatsen zijn ook commerciële bedrijven actief.

Pandkrediet kan handig zijn als je gedurende korte tijd geld nodig hebt. De kosten ervan zijn relatief hoog. Omgerekend naar een rentepercentage zijn de opslagkosten veel hoger dan bij de meeste kredieten. De gemeentelijke pandhuizen rekenen het maximale rentepercentage van 15% op jaarbasis, commerciële bedrijven zitten daar meestal nog een stuk boven.

Bij een pandkrediet heb je geen schuld. Je hoeft geen rente te betalen en je wordt niet achtervolgd door schuldeisers. Het ergste wat kan gebeuren is dat je  het artikel niet meer terug kunt kopen.

Heb je structurele geldproblemen, dan is pandkrediet geen oplossing. Je zult immers niet voldoende geld bijeen kunnen krijgen om het artikel terug te kopen. Als je geld nodig hebt en niet aan het artikel gehecht bent, kun je er ook voor kiezen om het artikel te verkopen. Dat kan bij het pandhuis, maar ook via andere kanalen, bijvoorbeeld Marktplaats. Vaak krijg je daar dan meer voor dan bij belening.

Voorschot effecten

Wanneer je effecten bezit, is het mogelijk om met die effecten als onderpand krediet te krijgen. Je bent vrij het krediet te besteden voor welk doel dan ook. Vaak wordt een dergelijk krediet gebruikt om nieuwe effecten te kopen. Vanwege het onderpand kan de rente lager zijn dan de rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Afhankelijk van de instelling, kun je ongeveer 50 tot 80% van de waarde van de effecten als krediet krijgen. Een nadeel is dat het onderpand minder waard wordt als de koersen dalen. De bank kan je dan verzoeken het onderpand aan te vullen.

Belening levensverzekering

Een andere manier om lening met onderpand te krijgen is een polis van de levensverzekering te belenen. Dit kan alleen als in de voorwaarden van de levensverzekering staat dat de polis te belenen is. Het krediet kun je krijgen bij de verzekeraar van de levensverzekering. Het bedrag dat je zo kunt lenen is zo’n 90 tot 100% van de afkoopwaarde. Je kunt het krediet opnemen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.