Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?

Als je geld nodig hebt voor goederen met een bepaalde levensduur, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe auto, en je dit geld niet bezit, kan een persoonlijke lening de uitkomst zijn. Vaak wordt voor het vaststellen van de looptijd van de lening gekeken naar de economische levensduur van het bepaalde product.

Een persoonlijke lening heeft  een aantal kenmerken, voordelen en nadelen. Hieronder wordt daarover meer uitgelegd.

De kenmerken van een persoonlijke lening

Je komt pas in aanmerking voor een persoonlijke lening wanneer een persoon tussen de 18 jaar en 72 jaar is. Je moet een vast inkomen hebben dat niet mag bestaan uit een WW-uitkering. Als je aan deze eisen voldoet, kan je tijdens een gesprek met een kredietverstrekker of een bank besluiten om een persoonlijke lening af sluiten.

Wel zijn er een aantal zaken die op dat moment moeten worden besproken. Dat zijn de volgende punten:

 • de hoogte van de lening
 • de looptijd van de lening
 • de rente
 • de maandlast

Doordat bovenstaande punten van te voren worden vastgelegd kan er later niets meer veranderen zoals bijvoorbeeld de hoogte van de rente en de looptijd van de lening.

Het afgesproken bedrag wordt vervolgens op je rekening gezet waarnaar degene die de lening heeft afgesloten een vast maandelijks bedrag (rente en aflossing) betaald.

Voordelen van een persoonlijke lening

Er zitten een aantal voordelen aan een persoonlijke lening:

 • Door vooraf de voorwaarden vast te stellen weet je precies waar je aan toe bent aangezien die punten vaststaan. Denk hierbij aan een vaste rentestand die maandelijks betaald zal moeten worden. Je kunt dus niet in financiele problemen komen.
 • Het geld wordt na aanvraag snel naar je rekening overgemaakt waardoor je het snel tot je beschikking hebt
 • De lening beschikt automatisch over een overlijdensrisicodekking
 • De lening heeft een vooraf vastgestelde looptijd
 • De lening is aan het einde van de looptijd geheel afgelost

Nadelen van een persoonlijke lening

Naast de bovengenoemde voordelen van een persoonlijke lening zijn er ook een aantal nadelen. Dit zijn de volgende:

 • De rente kan in vergelijking met een doorlopend krediet hoger zijn
 • Minder flexibel aangezien je niet zomaar kan aflossen wanneer je dat wil. Wanneer dit wel gebeurt moet je boete-rente betalen.