Huurkoop

Als je een nieuwe auto gaat kopen kan het zo zijn dat jouw autodealer een lening aanbiedt voor de aanschaf de auto. Hierbij gaat het meestal om huurkoop. Nadat een aanbetaling is gedaan wordt het restant van het bedrag in termijnen afgelost. Je bent pas eigenaar van de auto als je de laatste termijn hebt afbetaald. Er zitten echter wel nadelen aan huurkoop. Als je niet instaat bent om de maandelijkse aflossing op te brengen, en het resterende bedrag nog niet voor 75% is afbetaald, ben je de auto kwijt. Als vervolgens de opbrengst van de auto niet genoeg is om de schuld mee af te betalen, moet je de rest alsnog betalen. Meestal betaal je bij huurkoop ook een erg hoge rente. Doorgaans ligt het rentepercentage hoger dan bij een bank of andere kredietverstrekker.

Niet alleen een auto kan gekocht worden met huurkoop. Huurkoop motor en huurkoop scooter komt ook wel eens voor. Ook voor de motor en scooter geldt dat je pas eigenaar wordt wanneer je de lening volledig hebt afgelost.

Huurkoopakte
Bij huurkoop wordt vooraf de looptijd, de rente en de aflossingen van de lening vastgelegd. Bij huurkoop heb je te maken met een vaste rente. Als je kiest voor huurkoop wordt er een akte opgemaakt. In de akte staat de volledige verkoopprijs van het product dat je gaat aanschaffen, de aflossingstermijnen en het eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud beschrijft de eisen waaraan je moet voldoen om eigenaar van het product te worden. Zoals al eerder beschreven, moet bijvoorbeeld eerst de hele lening zijn afgelost alvorens je eigenaar van het product wordt. De huurkoopakte dient getekend te worden door jouzelf en je eventuele partner