Lenen met onderpand

Lenen met onderpand wil zeggen dat je een bedrag leent met (financiële) bezittingen van jou als onderpand.

Pandkrediet/Terugkoop

Er zijn bedrijven waar je artikelen als elektrische apparaten of sieraden kunt belenen. Het artikel wordt opgeslagen bij het bedrijf en in ruil daarvoor krijg je een bepaald geldbedrag in handen. Wanneer je weer genoeg geld hebt, kun je het artikel weer ophalen. Tegen betaling van het bedrag uiteraard, met daarbovenop een opslag. Dit soort bedrijven worden lommerds of pandhuizen genoemd. Als je het artikel niet binnen een bepaalde termijn weer ophaalt, kan het pandhuis het artikel verkopen.

  • In Den Haag en Amsterdam zijn dit gemeentelijke instellingen (Stadsbank of Bank van Lening). In overige plaatsen zijn ook commerciële bedrijven actief.

Pandkrediet kan handig zijn als je gedurende korte tijd geld nodig hebt. De kosten ervan zijn relatief hoog. Omgerekend naar een rentepercentage zijn de opslagkosten veel hoger dan bij de meeste kredieten. De gemeentelijke pandhuizen rekenen het maximale rentepercentage van 15% op jaarbasis, commerciële bedrijven zitten daar meestal nog een stuk boven.

Bij een pandkrediet heb je geen schuld. Je hoeft geen rente te betalen en je wordt niet achtervolgd door schuldeisers. Het ergste wat kan gebeuren is dat je  het artikel niet meer terug kunt kopen.

Heb je structurele geldproblemen, dan is pandkrediet geen oplossing. Je zult immers niet voldoende geld bijeen kunnen krijgen om het artikel terug te kopen. Als je geld nodig hebt en niet aan het artikel gehecht bent, kun je er ook voor kiezen om het artikel te verkopen. Dat kan bij het pandhuis, maar ook via andere kanalen, bijvoorbeeld Marktplaats. Vaak krijg je daar dan meer voor dan bij belening.

Voorschot effecten

Wanneer je effecten bezit, is het mogelijk om met die effecten als onderpand krediet te krijgen. Je bent vrij het krediet te besteden voor welk doel dan ook. Vaak wordt een dergelijk krediet gebruikt om nieuwe effecten te kopen. Vanwege het onderpand kan de rente lager zijn dan de rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Afhankelijk van de instelling, kun je ongeveer 50 tot 80% van de waarde van de effecten als krediet krijgen. Een nadeel is dat het onderpand minder waard wordt als de koersen dalen. De bank kan je dan verzoeken het onderpand aan te vullen.

Belening levensverzekering

Een andere manier om lening met onderpand te krijgen is een polis van de levensverzekering te belenen. Dit kan alleen als in de voorwaarden van de levensverzekering staat dat de polis te belenen is. Het krediet kun je krijgen bij de verzekeraar van de levensverzekering. Het bedrag dat je zo kunt lenen is zo’n 90 tot 100% van de afkoopwaarde. Je kunt het krediet opnemen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.