BKR toetsing

BKR toetsing vaak niet bij minikrediet

Voor veel mensen is de BKR toetsing berucht. Deze toetsing wordt verplicht uitgevoerd bij alle leningen, behalve bij sommige mini leningen. De BKR toetsing die bij het Bureau Krediet Registratie wordt uitgevoerd er voor kan zorgen dat een lening niet wordt verstrekt aan bepaalde personen en dat zou dus ook voor jou kunnen gelden. Er is ook een lening waarbij het voorkomt dat er door de geldverstrekkende partij geen toetsing wordt gedaan en deze lening is de mini lening. Je zou misschien kunnen denken dat het om een onschuldige lening gaat – want dit zou de naam kunnen doen vermoeden – maar dat is dus niet het geval.

BKR toetsing is geen keuze

Het is niet zo dat geldverstrekkende partijen ook maar iets hebben in te brengen over het feit of ze al dan niet een BKR toetsing gaan doen. Zij zijn dit namelijk verplicht. Dit is maar goed ook, want het pakt zowel voor iemand die geld leent als voor een partij die geld verstrekt heel vervelend uit als de lening bijvoorbeeld veel te hoog voor diegene is en er dus zodoende ook niet kan worden voldaan aan de verplichting tot aflossing van de lening. Dat er bij sommige mini leningen geen BKR toetsing wordt gedaan betekent nog niet dat het niet verplicht is. Er zijn echter wel bepaalde leenconstructies die zo in elkaar zitten dat er inderdaad geen toetsing hoeft te volgen. Geld lenen met BKR is wel degelijk mogelijk maar is vele moeilijker dan zonder een registratie bij de BKR.

Geld lenen met BKR registratie

Een registratie bij het BKR vindt standaard plaats als er geld gaat worden geleend. Een BKR registratie is niet positief of negatief, want het betreft enkel een vermelding van het feit dat er geld wordt geleend. Als men het over geld lenen met BKR heeft bedoelt men vaak niet de BKR registratie, maar de BKR codering. Een codering is hetgeen wat erop duidt dat je dus niet in staat zou kunnen of mogen zijn om een lening af te gaan sluiten.