Negatieve BKR registratie: Hoe kom je er vanaf?

Er zijn veel mensen die lastig of helemaal geen geld kunnen lenen als gevolg van een negatieve BKR registratie. Deze mensen vragen zich af hoe zij van hun negatieve BKR registratie af kunnen komen. Helaas blijkt dit meestal niet mogelijk te zijn. Wat je wel kunt doen is stappen ondernemen als je denkt dat jouw negatieve BKR registratie onterecht is.

Het is belangrijk om te weten waardoor je een negatieve BKR registratie kunt krijgen. De meest voorkomende gevallen zijn hieronder opgesomd:

  • Je hebt de aflossing van je krediet te laat betaald. ‘Te laat’ betekent hier twee tot vier maanden. Het gaat om kredieten van financieringsmaatschappijen, banken, thuiswinkels en creditcards. (A code)
  • De betaling is opeisbaar gesteld door een incassobureau.(A2 code)
  • Er kon geen 250 euro of meer afgeschreven worden van je bankrekening. (A3 code)
  • Ook als er een aflossingsregeling is getroffen nadat de achterstand is ontstaan, krijg je een code van het BKR. (A1 code)

Wat kun je doen?

Door bovenstaande problemen te voorkomen, kun je uiteraard een negatieve BKR registratie ontlopen. Maar wat als je al zo’n negatieve BKR registratie hebt? Normaal gesproken kom je daar dan niet meer vanaf. Pas na vijf jaar, als al het krediet is afgelost, worden de gegevens uit het register verwijderd.

Tip: Onterechte codering corrigeren

Als je onterecht als wanbetaler geregistreerd staat bij het BKR, ga dan na of er mogelijk administratieve fouten zijn gemaakt. Mocht dit het geval zijn en je kunt deze fouten aantonen, dien dan een verzoek tot correctie bij de kredietverstrekker. Niet bij het BKR zelf dus. Als je er dan vervolgens niet uitkomt bij de bank of een andere kredietverstrekker, dan kan het BKR jou te hulp schieten. Als dat ook geen resultaat heeft kun je besluiten om naar de Geschillencommissie van het BKR te stappen.

Tip: Geen waarschuwing gekregen? Teken bezwaar aan!

Kredietverstrekkers worden door de wet verplicht gesteld om je vooraf in te lichten dat je geregistreerd gaat worden bij het BKR. Dit moeten zij doen door een aanmaning of een waarschuwing naar je te sturen. Mocht de kredietverstrekker dit nalaten, dan kun je bezwaar aantekenen bij de Geschillencommissie van het BKR. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat dit echter niet heel erg veel kans op slagen heeft. “Bij onenigheid geeft de administratie van de bank de doorslag en je bent zelf verplicht de juiste adresgegevens door te geven aan de kredietverstrekker”, aldus de Bond.

Verbetering op komst
Als je voor de bovenstaande mogelijkheden niet in aanmerking komt, dan zit je voorlopig nog aan de negatieve BKR registratie vast.