De verschillende BKR-coderingen

Er zijn veel Nederlands die geregistreerd staan bij het BKR. Ongeveer 7 procent hier van heeft een negatieve BKR-codering. Het BKR kent een aantal verschillende coderingen. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin te zien is welke coderingen het BKR kan toekennen aan consumenten.

De A-codering

Je krijgt een negatieve BKR-codering als je niet aan bepaalde verplichtingen hebt voldaan. Hierbij kan het gaan om verplichtingen bij de bank of bij een andere kredietverstrekker. Bedrijven die zijn aangesloten bij het BKR zijn verplicht om te melden of mensen een betalingsachterstand hebben. De periode tussen het moment dat de betalingsachterstand optreedt en het moment waarop het wordt aangemeld bij het BKR, duurt doorgaans tussen de twee en vier maanden. Een betalingsachterstand wordt altijd geregistreerd. Het maakt niet uit of je nou een achterstand hebt van 3 euro of 10000 euro, het wordt altijd geregistreerd. Als je een betalingsachterstand hebt krijg je een A (van achterstand) achter je naam. Hierdoor is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk om een lening af te sluiten bij een kredietverstrekker.

Als de betalingsachterstand eenmaal is ingelost dan krijg je een H (van herstel) achter je naam. De H wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als de achterstand is ingelopen en de overeenkomst is beëindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst. De A blijft met de einddatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst.  Vijf jaar na de einddatum verdwijnen deze gegevens automatisch uit het register van het BKR.

Bijzonderheidscodes

Het BKR kent ook nog vijf bijzonderheidscodes:

– Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

– Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.

– Code 3: Er is een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

– Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.

– Code 5: Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Deze bijzonderheidscodes is ingevoerd per 1 januari 2010 en is anders dan de andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

Voor het aanmelden van bijzonderheidscodes geldt geen wachttijd. Dit in tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen. Deelnemers zijn niet verplicht je vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidscode melden bij het BKR.