Informatie over het Bureau Krediet Registratie (BKR)

“Toetsing en registratie bij het BKR in Tiel”: Dit is een zin die je vaak ziet bij reclames over geld lenen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) precies? In dit artikel zijn de tien belangrijkste vragen met antwoorden over het BKR op een rij gezet.

1. Wat is het Bureau Krediet Registratie?
Het BKR is een stichting die in 1965 is opgericht door het financiële bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Het BKR is gevestigd in Tiel en speelt een maatschappelijke rol bij het voorkomen van overkreditering van consumenten.

2. Wat weet het BKR?
Alle betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar, staan in het register vermeld. Het BKR weet niet alles van je financiële situatie. Alleen de volgende gegevens zijn bekend:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum, en adres.
  • Kredietgegevens: het geleende bedrag of het bedrag dat je maximaal mag besteden, het moment waarop het krediet ontstond, wanneer het krediet afgelost moet zijn en de kredietsoort.

3. Waarom registratie?
Het doel van de BKR-registratie is dat geldverstrekkers een goed beeld kunnen krijgen van het leen- en aflosgedrag van consumenten. Daardoor wordt het risico van de dienstverlener beperkt. Anderzijds kan zo voorkomen worden dat iemand meer leent dan hij of zij zich eigenlijk kan veroorloven.

4. Worden alle kredieten geregistreerd?
Nee, alleen als een krediet een looptijd heeft van langer dan drie maanden en het geleende bedrag tussen de 500 en 175.000 euro ligt. Dat kan een creditcard of een kredietlimiet op je betaalrekening zijn, maar ook een krediet bij een thuiswinkelorganisatie.

5. Wat wordt nog meer gemeld bij het BKR?
Naast kredieten worden soms ook GSM-abonnementen gemeld bij het BKR. Dit is alleen het geval bij telefoonmaatschappijen die bij het BKR zijn aangesloten. Studieleningen van de DUO worden overigens niet doorgegeven aan het BKR.

6. Wanneer levert een BKR-registratie problemen op?
Een BKR-registratie hoeft in principe geen problemen te geven. Alle kredieten worden namelijk vastgelegd, ook als je geen betalingsproblemen hebt. Voor 94 procent van alle geregistreerden is dat het geval. De overige 6 procent heeft wel problemen met het aflossen van leningen en staat daarom als wanbetaler geregistreerd. Zij hebben van het BKR een achterstandscodering gekregen, waardoor het voor hen lastig, zo niet onmogelijk is om een krediet of hypotheek af te sluiten.

7. Kan ik zien hoe ik geregistreerd sta?
Ja, dat kan door een overzicht van je gegevens op te vragen bij het BKR of bij een willekeurige bank. De kosten daarvoor zijn 4,95 euro. Je kunt overigens uitsluitend gegevens over jezelf opvragen. Zelfs in de gegevens van je (huwelijks) partner krijg je geen inzage.

8. Wat kan ik doen als mijn gegevens onjuist zijn?
Blijken je gegevens onjuist te zijn? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen bij de geldverstrekker, dus niet bij het BKR. Kun je het niet eens worden met de geldverstrekker? Dan kun je een klacht indienen bij de geschillencommissie van het BKR.

9. Wie beslist of ik een lening krijg of niet?
Het BKR beslist niet, dat doet alleen de kredietverstrekker. Die kan op basis van de beschikbare informatie van het BKR beoordelen of een lening verantwoord is.

10. Wie mogen mijn gegevens opvragen?
Jijzelf. En de organisaties die bij het BKR zijn aangesloten. Dat zijn banken, financieringsmaatschappijen, thuiswinkels, creditcardverstrekkers en telecombedrijven. Deze deelnemers zijn verplicht om informatie in te winnen bij het verstrekken van een krediet of kredietfaciliteit. Ook moeten ze wijzigingen in de situatie altijd doorgeven aan het BKR.
Meer informatie is te vinden op www.bkr.nl of bel 0900-2578435 (0,15 cent per minuut)