Wat is rente?

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag: wat is rente en waarom moet er rente betaalt worden?

Waarom moet je rente over een lening betalen?

Wanneer iemand geld gaat lenen, zal over het geleende bedrag meestal rente moeten worden betaald. Waarom dit zo is, wordt hieronder uitgelegd.

Wat is rente?

Rente is een bepaald bedrag dat je moet betalen als je geld leent van een financiële instantie. Deze financiële instantie moet natuurlijk wel geld verdienen aan het uitlenen van geld.

Rente is opgebouwd in drie punten, te weten:

  1. Premie voor risico, dit is voor het geval dat iemand de lening niet meer kan terug betalen
  2. Vergoeding voor inflatie, dit is om waarde vermindering van geld op te vangen
  3. Aangeboden dienst, dit is om de administratieve kosten te dekken die komen kijken bij het afsluiten van een lening

Het wordt ook wel effectieve rentepercentage genoemd als alle 3 de bovenstaande punten zijn inbegrepen.

Hoeveel rente moet je betalen?

De hoogte hangt meestal af van de actuele rentestand en de hoogte van de lening. Jijzelf kan ook rente ontvangen. Dit ontvang je wanneer je een spaarrekening hebt bij een bank met hierop spaargeld. Dit geld gebruikt de bank onder andere weer om leningen af te geven, maar dit kan natuurlijk niet zonder (spaar)geld. Daarom ontvang je als consument zogeheten spaarrente of creditrente.

Rente moet vaak betaald worden door vooraf afgesproken tijdstippen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Per maand
  • Per kwartaal
  • Per half jaar
  • Per jaar
  • Of anders, belangrijk is dat dit goed wordt vastgelegd

Alle banken en andere kredietverstrekkers werken met verschillende rentes. Hierom is het belangrijk dit van te voren goed uit te zoeken zodat je niet het maximale hoeft te betalen.

Wetgeving van rente

Vroeger waren er veel kredietverstrekkers die niet eerlijk omgingen met het afgeven van rente. Daarom is er een speciale wetgeving opgesteld om dit tegen te gaan. Naast eerder opgestelde wetten is de meest recente wetgeving het WCK. Deze afkorting staat voor Wet op het Consumenten Krediet. In deze wet is een maximale af te geven rente vastgesteld dat 17% bovenop de eerder vastgestelde wettelijke rente ligt.