Geldproblemen als gevolg van het afsluiten van een lening

Op televisie werd jarenlang de uitdrukking ‘Je bent jong en je wilt wat’ gebruikt. Geldproblemen als gevolg van het afsluiten van een lening komt vaak voor bij jongeren. Het zijn echter niet alleen de jongeren die in geldproblemen komen door het overmatig afsluiten van een lening. Ook volwassenen sluiten voor allerlei zaken een lening af. Uiteraard kunnen zij hierdoor ook in geldproblemen komen.

Wanneer je geld leent, dien je er rekening mee te houden dat de schulden niet vanzelf verdwijnen. Vaak hanteren kredietverstrekkers een hoog rentepercentage over het geleende bedrag. Hier dient dus ook rekening mee gehouden te worden. Je zult dus je uitgavenpatroon moeten aanpassen om de lening te kunnen aflossen.

Mocht het toch zo zijn dat je in geldproblemen komt, zorg er dan voor dat je rustig blijft en niet in paniek raakt. Je kunt bijvoorbeeld proberen om een regeling te treffen met schuldeisers. Hieronder zijn een aantal websites en instanties opgenomen die je kunnen helpen wanneer je in geldproblemen zit.

Informatie
Op www.nooitmeerroodstaan.nl kun je ook informatie inwinnen over het omgaan met geld en/of schulden. Je vindt hier ook verhalen, brieven, links en tips. Een andere interessante site is www.schulden.nl Ook hier word je stapsgewijs geïnformeerd.

Via www.volkskrediet.nl kan ook hulp of informatie worden gezocht. Je vindt hier de stichting Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). De leden van de NVVK zijn instellingen die actief zijn op het gebied van financiële hulpverlening en de zogenaamde kredietbanken. Dit zijn banken die bemiddelen via schuldeisers en schuldenaren. Deze instellingen werken veelal in opdracht of in samenwerking met de gemeenten. Mensen met een laag inkomen kunnen via het bureau voor rechtshulp gebruikmaken van juridische hulp.

Overheid
Via de gemeentelijke sociale diensten kan eventueel aanspraak worden gemaakt op regelingen voor minima. Schuldsanering wordt meestal uitbesteed aan een hulporganisatie, jouw gemeente kan je daar wegwijs in maken. Je kunt via de aangewezen instanties gebruik maken van De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet is bedoeld om schuldenaren na een periode van ongeveer drie jaar een schone lei te verstrekken. De regeling is gericht op het ophalen van zoveel mogelijk geld door o.a. het verkopen van de goederen met overwaarde. Gedurende de regeling wordt de schuldenaar geacht te leven op het sociaal minimum. Alles wat daarboven wordt verdiend, wordt gespaard. Na 3 jaar kan de toekenning van een schone lei volgen, schulden die dan nog openstaan worden kwijtgescholden.

Als er sprake is van slechts een tijdelijk geldtekort, dan kan een lening je misschien helpen. Let wel: een schuld moet altijd weer worden afgelost. Als je van jezelf weet dat je niet in staat bent om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, sluit dan geen lening af. Zo worden je problemen alleen maar groter.