Deze drie koppelingen maken het onderwijs slimmer en geeft de docent meer tijd voor de leerlingen

Dat veel leraren de werkdruk in het onderwijs als een van de hoofdreden noemen als ze spreken over hun werk komt door de vele administratie die binnen het onderwijs noodzakelijk is geworden. Of het nu gaat om de resultaten van de leerlingen op de toetsen, de beschrijving van het functioneren van de lesstof, het digitaal aanleveren van het huiswerk, de werkdruk in het onderwijs is door de administratie toegenomen in de achterliggende tijd. Door het toepassen van een AFAS koppeling kan de administratie geminimaliseerd worden.

Vervanging van zieke leerkracht

Het vervangen van een zieke leerkracht en alle administratieve rompslomp die daarbij komt kijken is voor veel onderwijsinstellingen een lastig pakket. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende soorten software. Het maken van het rooster heeft een ander softwarepakket nodig dan het vinden van een geschikte leerkracht voor de periode van ziekte. Of het nu gaat om het basis of het voortgezet onderwijs in beide gevallen komt dit probleem aan het licht. Een koppeling tussen de systemen zou een deel van deze administratie kunnen verminderen

Invoeren van resultaten

Het invoeren van de resultaten van de leerlingen kan in verschillende systemen gebeuren. Er wordt soms gebruik gemaakt van een uitgebreid Excel bestand, terwijl er soms ook gekozen wordt voor een programma wat direct gekoppeld is aan het inzichtelijk maken van de cijfers voor de leerlingen en hun ouders zoals Somtoday. Voor het management is het lastig om te kunnen filteren op de resultaten voor een specifiek vak of deel van een vak. Door de bestanden te koppelen kan je deze problemen ondervangen.

SalureConnect

Het koppelen van data is op zich al een uitdaging met de verschillende programma’s die er gebruikt worden en zeker binnen het onderwijs is het een belangrijke zaak om op de juiste momenten de juiste gegevens te kunnen filteren. Vanuit dat idee is een koppeling tussen de programma’s die gebruikelijk zijn al een goede insteek maar met SalureConnect ga je nog een stuk verder. Je krijgt hiermee een dashboard waarin je kan filteren, zoeken en kan kijken naar de gegevens uit de diverse programma’s of databases

Minder administratie, minder werkdruk

Door de juiste koppelingen te maken, waarbij je een extra dashboard hebt waar je als management maar ook als docent je niet meer bezig hoeft te houden met het op meerdere plaatsen invoeren van de data zorgt ervoor dat de docent minder tijd kwijt is. Zijn kerntaak het geven van les krijgt weer de overhand waardoor de werkdruk minder hoog is. Op de website van salure.nl kan je zien op welk gebied er een koppeling mogelijk is. Daarnaast kan je ook aangeven welke programma’s je graag gekoppeld zou zien.